Řízení a směřování IT | KPMG | CZ

Řízení a směřování IT

Řízení a směřování IT

Pomáháme zvládat živelný rozvoj technologií.

Pomáháme zvládat živelný rozvoj technologií.

Finance v IT

Výdaje na informační technologie tvoří kvůli rostoucí míře automatizace čím dál tím významnější část nákladů firem. Informační technologie jsou dnes základním pilířem podpory činnosti většiny firem. Transparentnost výdajů na IT, která umožní lépe řídit realizované aktivity a finanční prostředky vynakládat efektivně, je proto klíčová. Mezi naše služby patří:

 • Dekompozice IT výdajů na jednotlivé položky
 • Přiřazení jednotlivých výdajů na poskytované IT služby
 • Návrh způsobu alokace výdajů spojených s jednotlivými službami na uživatele
 • Nastavení pravidelného reportingu o čerpání IT výdajů
 • Pomoc při návrhu, jakým způsobem se bude sestavovat IT rozpočet
 • Nastavení řízení vztahů s IT dodavateli a jejich hodnocení
 • Navržení postupu prioritizace IT aktivit

Hlavními přínosy realizovaných aktivit je:

 • Snížení celkových výdajů na IT
 • Porozumění skladbě výdajů na IT a faktorů jejich růstu
 • Zlepšení transparentnosti a celkového řízení IT financí
 • Nastavení jasných zodpovědností za výdaje na IT
 • Lepší řízení vztahů s dodavateli
 • Zefektivnění prioritizace aktivit, které se dotýkají IT
 • Jasné finanční propojení mezi byznysovými a IT procesy

Strategie v IT

IT musí podporovat strategické cíle firmy a pomáhat jejímu rozvoji a růstu. Technologie je klíčovou oblastí, která firmám pomáhá naplňovat strategii. Úkoly IT proto musí vycházet z celofiremních cílů a odrážet se ve strategii. Strategie pro IT musí být jasná a srozumitelná a komunikovaná napříč firmou i uvnitř IT. Jejími hlavními přínosy jsou:

 • Jasné nastavení směřování IT a rámcového plánu pro střednědobý horizont
 • Nastavení správného směru, aby IT pomohlo s naplněním celofiremních cílů
 • Sladění mezi očekáváními firmy a možnostmi IT
 • Zlepšení komunikace a porozumění mezi byznysem a IT

Efektivita IT

Poskytování IT služeb je nutné vhodně nastavit, řídit jejich poskytování a kontinuálně tuto oblast vylepšovat.Informační technologie umožňují firmám zlepšovat výkonnost a rozšiřovat portfolio poskytovaných služeb. Jejich překotný růst ale vyžaduje správně nastavit jejich poskytování a řídit jejich efektivitu. Klíčové je identifikovat a zdokumentovat hlavní vykonávané činnosti a poskytované IT služby. S tím souvisí zdroje, které IT využívá, jejich množství, cena a alokace. Neméně důležité je i nastavení úrovně poskytovaných IT služeb. Ta má odpovídat požadavkům zákazníků a být cenově přijatelná. Vhodný model fungování IT se musí pravidelně sledovat a vyhodnocovat. Mezi hlavní činnosti, které pro zvýšení efektivity IT provádíme, patří:

 • Definice katalogu nabízených IT služeb
 • Nastavení úrovně poskytovaných IT služeb (SLA)
 • Zmapování IT zdrojů a návrh systému jejich řízení a evidence
 • Návrh vhodného sourcing modelu
 • Nastavení organizační struktury IT
 • Návrh způsobu, jak sledovat a vyhodnocovat plnění úrovně poskytovaných služeb

Spojte se s námi

 

Nezávazná poptávka

 

Zadat

Kontakt