China Outlook 2016 | KPMG | CZ

Čína na prahu nové pětiletky rekordně investovala v zahraničí i rekordní investice přitáhla

China Outlook 2016

Zahraniční investice do high-tech výroby v Číně meziročně vzrostly o 9,5 %. Loni do Číny přitekly investice za 126 miliard dolarů, 118 miliard dolarů pak Čína proinvestovala v zahraničí. Služby se na tvorbě čínského HDP podílejí již více než 50 %. Hlavní data mapující ekonomiku Číny a výhled na další vývoj „Říše středu“ shrnuje nové vydání studie China Outlook 2016, kterou zpracovala KPMG China Global Practice.

1000

Director, Audit

KPMG Česká republika

Kontaktovat

Související

Třináctá čínská pětiletka pro roky 2016 až 2020 má za cíl udržet hospodářský růst Číny v tempu 6,5–7 % ročně. Mezi stanovené priority vlády pak patří:

  • inovace, které mají zemi zvýšit přidanou hodnotu tamního průmyslu a zajistit trvalejší růst;
  • regionální rozvoj, který má pomocí investic do infrastruktury a podpory místních trhů snížit výrazné rozdíly mezi venkovem a hospodářskými centry;
  • ekologie, kam patří investice do snižování emisí čínského průmyslu a zvyšování efektivity;
  • větší otevřenost, ať již jde o větší zapojení do globálních obchodních struktur nebo zmírnění pravidel pro zahraniční investory
  • a inklusivní rozvoj, který má zajistit, že z hospodářského růstu budou těžit všechny společenské vrstvy – sem patří především rozsáhlý program na odstranění chudoby.

Přímé čínské investice v zahraničí se zaměřují na zdravotnictví

K podpoře udržitelného růstu patří i přímé investice v zahraničí, které se v roce 2015 dostaly na novou rekordní úroveň. Při podrobnější analýze ročních nárůstů investic lze vysledovat, že pozornost Číny se zaměřila na zdravotnictví a sociální péči (meziroční nárůst o 800 %) a na společnosti, které se věnují vodohospodářství, ekologii a životnímu prostředí (meziroční nárůst o 200 %). Na třetím místě se pak s největším meziročním růstem investic umístil sektor hotelnictví a stravování.

„Pokud se na vývoj čínských zahraničních investic podíváme už od roku2011, vede v růstu investic ze všech sektorů opět zdravotnictví a sociálnípéče. Na druhém místě je pak zábavní a kulturní průmysl, na třetím ICT,“ říká Martin Kocík, Director KPMG Česká republika. „Zajímavé je i srovnání zemí, do nichž čínské investice směřovaly. Největší nárůst čínských investic v posledních letech zaznamenaly Spojené státy následované Austrálií, Singapurem a Velkou Británií,“ dodává.

Čínské firmy v zahraničí projevovaly největší zájem o koupě a investice do společností z oblasti finančních služeb (včetně pojišťoven) – proinvestovaly přes 18 mld dolarů, 11,8 mld pak činily vstupy do výrobců počítačů a elektroniky. 10,2 miliardy směřovalo do energetických společností a utilit, přes 9,5 miliardy dolarů do firem z automobilového průmyslu.

Zahraniční investice v Číně směřují čím dál méně do výroby. Vedou finance a doprava

V meziročním i ve víceletém srovnání směřuje nejvíce zahraničních investic v Číně do finančního sektoru a roste objem investic do zdravotnictví. Naopak klesl objem investic do zpracovatelského průmyslu a to meziročně o celých 12 %.

V oblasti akvizic a transakcí pak byly v Číně v loňském roce nejvíce aktivní japonské firmy, které investovaly do čínských společností přes 10 miliard dolarů, na druhém místě se v objemu investic umístil Katar a na třetím Spojené státy. Z evropských pak byly nejaktivnější francouzští a belgičtí investoři.

Spojte se s námi

 

Nezávazná poptávka

 

Zadat