Výběrové řízení na roční partnerství | KPMG | CZ
close
Share with your friends

Servisní granty

Servisní granty

KPMG vypisuje výběrová řízení na tzv. servisní granty, které budou poskytovány v podobě konkrétních odborných služeb.

Servisní granty

Obsahem servisních grantů jsou předem definované oblasti služeb KPMG, které umožní neziskovým organizacím zaměřit se na jednu konkrétní oblast, kterou potřebují zlepšit. Zaměřují se na audit účetní závěrky, daňové poradenství, právní poradenství, finanční analýzu, otimalizaci procesů, reporting a poradenství v oblasti EU fondů. 

Přihlašování do programu servisních grantů pro rok 2018/19 bude možné od srpna.

 

Přihláška musí obsahovat následující přílohy:

 • kopie (sken) statutu nebo stanov organizace 
 • doklad (sken) o přidělení IČ 
 • poslední vydaná výroční zpráva nebo zpráva o činnosti (stačí zaslat odkaz na její umístění na internetu)

Přihláška bude z výběrového řízení vyřazena, pokud:

 • nesplní podmínky a požadavky výběrového řízení
 • budou v ní chybět požadované údaje
 • nebude obsahovat požadované přílohy (status, stanovy, doklad o vystavení IČ, výroční zpráva/zpráva o činnosti)
 • obdržíme ji po stanoveném termínu

KPMG Česká republika si vyhrazuje možnost některé z grantů neudělit.

 

Harmonogram:

Vyhlášení výběrového řízení        1. srpna 2018            
Uzávěrka přihlášek 31. srpna 2018
Vyhlášení vítězů 31. září 2018
Realizace grantů říjen 2018 - září 2019

 

Kontakt:

Přihlášky včetně příloh posílejte na mail csr@kpmg.cz a do předmětu uveďte "servisní granty" a název vaší organizace.

Pokud máte jakékoliv otázky, obraťe se prosím na Annu Liprtovou na aliprtova@kpmg.cz, 222 123 348.

 

Momentálně realizujeme granty, které jsme udělili pro fiskální rok 2017/18 v oblastech:

31. srpna 2018
31. srpna 2018

Audit účetní závěrky

Tento servisní grant je určen neziskovým organizacím a sociálním podnikům, které potřebují pomoci v oblasti auditu účetní závěrky v souladu se Zákonem o auditorech. Naši auditoři se zaměří na ověření vašich výročních zpráv a audit vnitřních procesů. Na základě diskuse s vedením organizace vám pak případně doporučí, jak zlepšit účetnictví a systém vnitřních kontrol.

 

Přihlášku najdete zde.

Daňové poradenství

Změnili jste v nedávné době účetní? Začínáte dělat něco nového a potřebujete v organizaci nastavit procesy? Očekáváte kontrolu? Jste nestátní nezisková organizace? Tak právě pro vás je určen servisní grant z oblasti daní zaměřený na daňové poradenství v oblasti DPH a přiznání k dani z příjmu právnických osob. 

 

Přihlášku najdete zde.

Právní poradenství

Potřebuje vaše nezisková organizace nebo sociální podnik pomoc v oblasti práva Zajímá vás nastavení a úpravy zakladatelských dokumentů? Řešíte změny ve vnitřní organizaci nebo ve veřejném rejstříku? Tento servisní grant nabízí poradenstí v oblasti pracovního a korporátního práva a pomůže vám najít odpovědi na všechny výše položené otázky.

 

Přihlášku najdete zde.

Poradenské služby v oblasti EU fondů

Zajímá vás oblast grantů Evropské unie pro NNO? Nebo už jste dokonce jejich příjemci? V tomto servisním grantu nabízíme komplexní portfolio služeb v oblasti dotačního managementu fondů EU.

Konkrétně:

 • Monitoring relevantních dotačních programů
 • Diskuze s klientem nad případnými dalšími projektovými záměry dle jeho návrhu s možností čerpat dotace v dalších oblastech
 • Asistence při přípravě projektových záměrů (formulace) se zaměřením na dotační tituly
 • Sestavení seznamu dokumentů, příloh a informací, které jsou potřeba pro vytvoření jednotlivých dokumentů a jejich příloh a následné poskytnutí tohoto seznamu klientovi
 • Podpora při výběrových řízeních, prověrka dokumentace a nastavených pravidel
 • Asistence v rámci monitoringu projektu (příprava a kontrola monitorovací zprávy)
 • Poradenství v souvislosti s přípravou žádosti o platbu
 • Případná asistence při kontrolách orgánů státní správy
 • Asistence při hlášení o udržitelnosti projektu
 • Asistence při prokazování splnění indikátoru k naplnění
 • Zaškolení personálu

 

Přihlášku najdete zde.

Nastavení a optimalizace procesů v oblasti financí a reporting

Chtěli byste zefektivnit a zlepšit sestavování účetní závěrky spolu s vašimi finančními procesy? Rádi byste zpřesnili reportovaná data a zefektivnili přístup ke kritickým a reportovaným datům? Případně byste rádi snížili náklady spojené s reportingem a sestavováním účetní závěrky? Pak je tento servisní grant určený právě pro vás.

Při optimalizaci finančních procesů a reportingu se v prvé řadě zabýváme mapováním procesů, které jsou ve společnosti implementovány. Na základě výsledků mapování jsme následně schopni navrhnout zlepšení a zefektivnění procesů a reportingu. V případě pravidelného reportingu jsme vám pak také schopni pomoci i s jeho automatizací. A to buď za použití již vámi používaného softwaru, nebo například za pomoci excelu a maker.

 

Přihlášku najdete zde.