Výběrové řízení na roční partnerství | KPMG | CZ

ROK společně – KROK dopředu: servisní granty

Servisní granty

KPMG vypisuje výběrová řízení na tzv. servisní granty, které budou poskytovány v podobě konkrétních odborných služeb.

Servisní granty

Servisní granty

Obsahem servisních grantů jsou předem definované oblasti služeb KPMG, které umožní neziskovým organizacím zaměřit se na jednu konkrétní oblast, kterou potřebují zlepšit. Zaměřují se na audit účetní závěrky, daňové poradenství, právní poradenství, finanční analýzu, otimalizaci procesů, reporting a poradenství v oblasti EU fondů. 

 

Komu jsou granty určené:

 • Českým nestátním neziskovým organizacím z celé ČR, prioritně se sídlem a působením v okolí Prahy, Brna, Českých Budějovic a Ostravy (tj. měst, v nichž má KPMG Česká republika kanceláře)
 • Organizacím registrovaným jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy (kromě firemních), evidované (církevní) právnické osoby, zájmová sdružení právnických osob sdružující nestátní neziskové organizace
 • Organizacím, které vedou účetnictví
 • Organizacím, jimž může KPMG Česká republika výrazně pomoci a k jejichž profesionálnímu fungování a prezentaci může přispět

 

Přihláška musí obsahovat následující přílohy:

 • kopie (sken) statutu nebo stanov organizace 
 • doklad (sken) o přidělení IČ 
 • poslední vydaná výroční zpráva nebo zpráva o činnosti (stačí zaslat odkaz na její umístění na internetu)
 

Přihláška bude z výběrového řízení vyřazena, pokud:

 • nesplní podmínky a požadavky výběrového řízení
 • budou v ní chybět požadované údaje
 • nebude obsahovat požadované přílohy (status, stanovy, doklad o vystavení IČ, výroční zpráva / zpráva o činnosti)
 • obdržíme ji po stanoveném termínu

KPMG Česká republika si vyhrazuje možnost některé z grantů neudělit.

 

Harmonogram:

Uzávěrka přihlášek 15. června 2017
Vyhlášení finalistů 31. srpna 2017
Realizace grantů říjen 2017 - září 2018

 

Kontakt:

Přihlášky včetně příloh posílejte na mail csr@kpmg.cz a do předmětu uveďte název vaší organizace.

Pokud máte jakékoliv otázky, obraťe se prosím na Annu Liprtovou na aliprtova@kpmg.cz, 222 123 348.

Přihlaste se

Audit účetní závěrky

Tento servisní grant je určen neziskovým organizacím a sociálním podnikům, které potřebují pomoci v oblasti auditu účetní závěrky v souladu se Zákonem o auditorech. Naši auditoři se zaměří na ověření vašich výročních zpráv a audit vnitřních procesů. Na základě diskuse s vedením organizace vám pak případně doporučí, jak zlepšit účetnictví a systém vnitřních kontrol.

 

Přihlášku najdete zde.

Daňové poradenství

Změnili jste v nedávné době účetní? Začínáte dělat něco nového a potřebujete v organizaci nastavit procesy? Očekáváte kontrolu? Jste nestátní nezisková organizace? Tak právě pro vás je určen servisní grant z oblasti daní zaměřený na daňové poradenství v oblasti DPH a přiznání k dani z příjmu právnických osob. 

 

Přihlášku najdete zde.

Právní poradenství

Potřebuje vaše nezisková organizace nebo sociální podnik pomoc v oblasti práva Zajímá vás nastavení a úpravy zakladatelských dokumentů? Řešíte změny ve vnitřní organizaci nebo ve veřejném rejstříku? Tento servisní grant nabízí poradenstí v oblasti pracovního a korporátního práva a pomůže vám najít odpovědi na všechny výše položené otázky.

 

Přihlášku najdete zde.

Poradenské služby v oblasti EU Fondů

Zajímá vás oblast grantů Evropské unie pro NNO? Nebo už jste dokonce jejich příjemci? V tomto servisním grantu nabízíme komplexní portfolio služeb v oblasti dotačního managementu fondů EU.

Konkrétně:

 • Monitoring relevantních dotačních programů
 • Diskuze s klientem nad případnými dalšími projektovými záměry dle jeho návrhu s možností čerpat dotace v dalších oblastech
 • Asistence při přípravě projektových záměrů (formulace) se zaměřením na dotační tituly
 • Sestavení seznamu dokumentů, příloh a informací, které jsou potřeba pro vytvoření jednotlivých dokumentů a jejich příloh a následné poskytnutí tohoto seznamu klientovi
 • Podpora při výběrových řízeních, prověrka dokumentace a nastavených pravidel
 • Asistence v rámci monitoringu projektu (příprava a kontrola monitorovací zprávy)
 • Poradenství v souvislosti s přípravou žádosti o platbu
 • Případná asistence při kontrolách orgánů státní správy
 • Asistence při hlášení o udržitelnosti projektu
 • Asistence při prokazování splnění indikátoru k naplnění
 • Zaškolení personálu

 

Přihlášku najdete zde.

Nastavení a optimalizace procesů v oblasti financí a reporting

Chtěli byste zefektivnit a zlepšit sestavování účetní závěrky spolu s vašimi finančními procesy? Rádi byste zpřesnili reportovaná data a zefektivnili přístup ke kritickým a reportovaným datům? Případně byste rádi snížili náklady spojené s reportingem a sestavováním účetní závěrky? Pak je tento servisní grant určený právě pro vás.

Při optimalizaci finančních procesů a reportingu se v prvé řadě zabýváme mapováním procesů, které jsou ve společnosti implementovány. Na základě výsledků mapování jsme následně schopni navrhnout zlepšení a zefektivnění procesů a reportingu. V případě pravidelného reportingu jsme vám pak také schopni pomoci i s jeho automatizací. A to buď za použití již vámi používaného softwaru, nebo například za pomoci excelu a maker.

 

Přihlášku najdete zde.

Finanční analýza

Zajímá vás stabilita, solventnost a likvidita vaší organizace? Chtěli byste se dozvědět, jak si stojíte oproti předchozím rokům či v porovnání s jinými společnostmi ve vašem oboru? Případně byste rádi sestavili plán budoucího vývoje vaší společnosti či zhodnotili oblast nebo projekt, do kterého je vhodné investovat? Poté je pro vás finanční analýza tím vhodným nástrojem.

Finanční analýza se zaměřuje primárně na rozbor finančních výkazů. Tedy Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát a Přehledu o finančních tocích. K analýze klíčových ukazatelů využívá různé kalkulace, vzorce a poměry, které jsou aplikovány jak na historická tak i současná data.

Výsledky z provedené analýzy můžou sloužit jako základ pro různé typy výstupů. Můžou jimi být například analýza trendů, a to jak v rámci vaší společnosti, tak i případně v rámci vaší konkurence a odvětví (tzv. benchmarking), plán budoucího vývoje společnosti a rozpočtový plán.

 

Přihlášku najdete zde.