Mentoringový program | KPMG | CZ

Mentoringový program

Mentoringový program

Talentovaní zaměstnanci KPMG mentorují vybrané neziskovky a pomáhají jim vyřešit konkrétní problémy.

Talentovaní zaměstnanci KPMG mentorují vybrané neziskovky.

Dobrovolníci z našeho talentového programu pomocí mentoringu pomáhají zástupcům neziskového sektoru vyřešit konkrétní problém spojený s jejich odborností. Během půl roku naši odborníci z poradenských oddělení spolupracují se zástupci neziskové organizace nebo sociálního podniku a společně přicházejí na vhodná řešení. Po skončení programu obdrží jak neziskovka, tak mentor zpětnou vazbu na proběhlou spolupráci a mohou ji použít pro svůj další rozvoj.

Více o zkušenostech z programu si můžete přečíst v článku „Mentorem v neziskovce“.

Harmonogram

Vyhlášení výběrového řízení      15. června 2018   
Uzávěrka přihlašování 15. července 2018  
Vyhlášení vítězů 15. srpna 2018
Realizace 1. září 2018 – 31. února 2019

Kontakt

Přihlášky včetně příloh posílejte na mail csr@kpmg.cz a do předmětu uveďte „Mentoringový program“ a název vaší organizace.


Pokud máte jakékoliv otázky, obraťte se prosím na Annu Liprtovou na aliprtova@kpmg.cz, 222 123 348.