ROK společně – KROK dopředu | KPMG | CZ

ROK společně – KROK dopředu

ROK společně – KROK dopředu

V rámci projektu ROK společně – KROK dopředu poskytujeme neziskovkám bezplatně odborné služby, které běžně poskytujeme našim klientům.

V rámci projektu ROK společně – KROK dopředu poskytujeme neziskovkám

Průběh projektu

V první fázi projektu vedou naši odborníci semináře pro zástupce neziskového sektoru například v oblasti daní, auditu, výročních zpráv, interních procesů nebo finančního účetnictví.

Ve druhé fázi projektu vypisuje KPMG výběrová řízení na tzv. servisní granty, které budou poskytovány v podobě konkrétních odborných služeb. Jednotlivé granty budou zaměřené na oblast daní, auditu, práva, risk managementu a consultingu. 

 

Náš cíl

Věříme, že odbornou pomocí pomůžeme zefektivnit fungování neziskovek, čímž získají větší prostor pro samotnou prospěšnou činnost.

Naši zaměstnanci dostanou možnost rozšířit si obzory, aplikovat své dovednosti v jiném prostředí, rozvinout své měkké dovednosti a ještě pomoci dobré věci.

V minulých letech jsme v rámci ROKu společně – KROKu dopředu pomohli například organizaci Nadání a dovednosti zabývající se profesním rozvojem mladých lidí z dětských domovů a pěstounské péče. Aktuálně podporujeme Mobilní hospic Ondrášek, který se věnuje dětským i dospělým pacientům v posledním období jejich života. 

Komu je projekt určený?

 • českým nestátním neziskovým organizacím z celé ČR a sociálním podnikům
 • organizacím, které vedou účetnictví
 • organizacím, jimž může KPMG Česká republika výrazně pomoci a k jejichž profesionálnímu fungování a prezentaci může přispět

Školení pro neziskový sektor

 • jsou vedená odborníky z KPMG
 • probíhají každý rok v dubnu až červnu
 • jsou bezplatná
 • konají se v hlavní budově společnosti KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
 • jsou určena pracovníkům neziskových organizací, kteří mají základní znalost dané problematiky
 • pokrývají oblast auditu a výročních zpráv, efektivního procesního řízení, oslovování firemních dárců, daňových úlev a povinností, finančního účetnictví, GDPR, podnikatelského myšlení, řízení finančních rizik, vztahů se zákazníky nebo třeba právní otázky fungování neziskových organizací

 

Přihlásit na jednotlivá školení se můžete zde.

Servisní granty

 • předem definované oblasti služeb KPMG, které budou darovány vybraným neziskovkám
 • budou realizované v příštím finančním roce (říjen 2017 – září 2018)
 • jsou bezplatné
 • umožní neziskovým organizacím zaměřit se na jednu konkrétní oblast, kterou potřebují zlepšit
 • granty budou zaměřené na audit účetní uzávěrky, daňové poradenství, právní poradenství, finanční reporting a rizika, nastavení dárcovského systému nebo žádosti o evropské fondy

 

Přihlásit na jednotlivá školení se můžete zde