Pomáháme tím, co umíme | KPMG | CZ

Pomáháme tím, co umíme

Pomáháme tím, co umíme

Využíváme našich odborných znalostí a dovedností, abychom pomohli neziskovým organizacím.

Využíváme našich odborných znalostí a dovedností, abychom pomohli neziskovým organizacím.

ROK společně - KROK dopředu

Projekt KPMG Česká republika ROK společně – KROK dopředu má za cíl pomoci zefektivnit fungování neziskových organizací a tím jim umožnit, aby se soustředily na svou primární společensky prospěšnou činnost.

V rámci programu pořádáme odborná školení pro neziskové organizace, vypisujeme servisní granty, navazujeme roční partnerství a propojujeme naše zaměstnance s neziskovými organizacemi v rámci mentoringového programu.
 

Pro bono služby

Desítce neziskovek poskytujeme zdarma nebo za symbolickou cenu naše auditní, účetní a poradenské služby. Neziskovkám tak pomáháme ušetřit významné částky, které pak mohou využít přímo na prospěšné projekty.

Podpora finanční gramotnosti

Usilujeme o zvyšování finanční gramotnosti u skupin ohrožených sociálním vyloučením. Zaštiťujeme kurzy pro seniory, matky na mateřské dovolené či děti z dětských domovů.