Pomáháme tím, co umíme | KPMG | CZ

Pomáháme tím, co umíme

Pomáháme tím, co umíme

Využíváme našich odborných znalostí a dovedností, abychom pomohli neziskovým organizacím.

Využíváme našich odborných znalostí a dovedností, abychom pomohli neziskovým organizacím.

ROK společně - KROK kupředu

Projekt KPMG Česká republika ROK společně – KROK dopředu má za cíl pomoci zefektivnit fungování neziskových organizací a tím jim umožnit, aby se soustředily na svou primární společensky prospěšnou činnost.

V první fázi projektu poskytnou naši zaměstnanci zástupcům neziskovek odborná školení na téma daňové problematiky, auditu, výročních zpráv, finančního účetnictví, interních procesů apod. Každý rok absolvuje jedno nebo více ze šesti nabízených školení přes stovku pracovníků z neziskového sektoru. 

Ve druhé fázi projektu vypisuje KPMG výběrová řízení na tzv. servisní granty, které budou poskytovány v podobě konkrétních odborných služeb. Jednotlivé granty budou zaměřené na oblast daní, auditu, práva, risk managementu a consultingu. 

Pro bono služby

Desítce neziskovek poskytujeme zdarma nebo za symbolickou cenu naše auditní, účetní a poradenské služby. Neziskovkám tak pomáháme ušetřit významné částky, které pak mohou využít přímo na prospěšné projekty.

Podpora finanční gramotnosti

Usilujeme o zvyšování finanční gramotnosti u skupin ohrožených sociálním vyloučením. Zaštiťujeme kurzy pro seniory, matky na mateřské dovolené či děti z dětských domovů.