Podnikáme zeleně | KPMG | CZ
close
Share with your friends

Odpovědné fungování

Odpovědné fungování

Pravidelně monitorujeme dopady naší činnosti na životní prostředí a kontinuálně se snažíme je minimalizovat.

Pravidelně monitorujeme dopady naší činnosti na životní prostředí a kontinuálně ..

Globální zelená iniciativa

Od roku 2010 jsme členy globální iniciativy KPMG, která si dala za cíl snížit do roku 2015 uhlíkovou stopu členských firem celosvětové sítě poradenských společností KPMG o 15 procent. V KPMG Česká republika naši uhlíkovou stopu v pravidelných intervalech monitorujeme a kontinuálně snižujeme dopady našeho podnikání na životní prostředí.

  • Třídíme odpad, monitorujeme spotřebu papíru, energií a vody, sledujeme generované množství odpadu, v práci pijeme kohoutkovou vodu, minimalizujeme zahraniční služební cesty a propagujeme ekologické dopravní prostředky.
  • 93 našich zaměstnanců jezdí do práce na kole.
  • Naši partneři využívají pro služební účely čtyři hybridní vozy.
  • V užívání máme jeden elektromobil.
  • Finančně jsme podpořili tvorbu jednotné metodiky pro výpočet uhlíkové stopy v českém prostředí, která bude veřejně dostupná i ostatním firmám v České republice. 

ISO 14 001

Pro posílení ochrany životního prostředí i kontrolu a minimalizaci možných rizik znečištění kterékoli jeho složky jsme v naší společnosti zavedli integrovaný Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001.

Edukativní interní kampaně

Naše zaměstnance informujeme o dopadech jejich činnosti na životní prostředí a motivujeme je k jejich minimalizaci. Pozitivně tak ovlivňujeme uhlíkovou stopu nejen naší firmy, ale také domácností našich zaměstnanců