Společenská odpovědnost | KPMG | CZ

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury, našich hodnot i obchodní strategie.

Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury, hodnot i obchodní strategie.

Jednáme eticky a transparentně, minimalizujeme dopady našeho podnikání na životní prostředí a využíváme našich odborných dovedností k podpoře komunit.

 

Strategie udržitelnosti