Service charges pod lupou | KPMG | CZ

Service charges pod lupou

Service charges pod lupou

„To máte topení, úklid, ostrahu, údržbu, marketing a další položky…“ – tak by mohl teoreticky odpovědět zástupce obchodního centra na dotaz nájemníka, co všechno platí měsíčně v rámci položky nazvané service charges. Jinými slovy jsou to náklady spojené s provozem obchodního centra (společných prostor), které jsou hrazeny nájemníky. Jejich výše se obecně pohybuje od 5 do 10 EUR/m² měsíčně v závislosti na lokalitě obchodního centra a jeho úspěšnosti. (Respektive 10–15 % při porovnání k čistému nájmu.) Většinou zahrnují také příspěvky na marketing obchodního centra, jindy se propagace fakturuje zvlášť ve výši 1–3 EUR měsíčně.

1000

Director

KPMG Česká republika

Kontaktovat

Související

shopping mall

Výše service charges byla v minulých letech relativně stabilní. Snižující se náklady na energie jsou kompenzovány růstem nákladů na marketing a ostatních položek a z diskuze s majiteli center rozumíme, že se nechystá jejich dramatické zvýšení ani snížení. Ve většině případů platí obchodníci tyto poplatky zálohově a v následujícím roce pak dochází k jejich zúčtování se skutečnými náklady obchodního centra. V minulosti bylo celkem běžné, že service charges byly nastaveny jako nezúčtovatelné, a tedy fixní.

Současným trendem je růst požadavků obchodníků na ověřování skutečných nákladů obchodních center a výše fakturovaných service charges. Obchodníci čím dál více srovnávají jejich výši mezi jednotlivými obchodními centry a ptají se, proč se liší v Praze a v Ostravě, kde mají úplně stejné prodejny.

A tak obchodní centra předkládají účty za úklid, oslavu Dne dětí (pořádanou v rámci marketingových aktivit obchodního centra), údržbu, elektřinu atd. a ukazují, jak jsou konkrétní náklady rozděleny mezi jednotlivé nájemníky. A ti, někdy přímo sami, nebo zastoupeni svými poradci a auditory, počítají a schvalují. Představte si, že menší obchodní centra mají 80–100 nájemníků a ta největší dokonce více než 220. Kdyby se třeba jen pětina z nich dožadovala faktur a dalších podkladů pro ověření, administrativní proces by pak byl pro obchodní centra časově velmi náročný. Proto obchodní centra sama angažují auditory, aby ověřili způsob kalkulace service charges a skutečné náklady s těmito poplatky spojené, a o ověření vydávají zprávu nájemníkům.

Na závěr bych jen připomněl, že pro obchodníky je mnohem důležitější celková výše nákladů na pronájem obchodních prostor než výše jeho jednotlivých složek. Pro rozhodování a řízení je určitě nejsledovanějším ukazatelem podíl celkových nákladů nájmu na realizované prodeje. Obecně se tento ukazatel pohybuje okolo 15 % a liší se podle jednotlivých segmentů – jiný je u prodejce supertrendy oblečení a jiný u prodejce elektroniky nebo potravin.

Spojte se s námi

 

Nezávazná poptávka

 

Zadat