I mrtví musí platit daně. A hned dvakrát | KPMG | CZ

I mrtví musí platit daně. A hned dvakrát

I mrtví musí platit daně. A hned dvakrát

Říká se, že jediné, co člověk musí, je umřít. Tím to však přinejmenším podle autorů daňového řádu nekončí. Stanovuje totiž, že pro účely správy daní se na zůstavitele hledí tak, jako by žil až do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. A kdo podle zákona žije, musí platit daně.

1000

Související

Říká se, že jediné, co člověk musí, je umřít. Tím to však přinejmenším podle autorů daňového řádu nekončí. Stanovuje totiž, že pro účely správy daní se na zůstavitele hledí tak, jako by žil až do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. A kdo podle zákona žije, musí platit daně.

Zákonodárce naštěstí netrvá na tom, aby daňovou povinnost zůstavitele platil samotný zůstavitel, ale osoba spravující pozůstalost, a to vlastním jménem na účet pozůstalosti. Učinit tak musí minimálně dvakrát, navíc poměrně rychle. Jednou musí podat daňové přiznání do tří měsíců ode dne smrti zůstavitele: za období do jeho smrti.Zákonodárce naštěstí netrvá na tom, aby daňovou povinnost zůstavitele platil samotný zůstavitel, ale osoba spravující pozůstalost, a to vlastním jménem na účet pozůstalosti. Učinit tak musí minimálně dvakrát, navíc poměrně rychle. Jednou musí podat daňové přiznání do tří měsíců ode dne smrti zůstavitele: za období do jeho smrti.

Druhé daňové přiznání musí být podáno do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti: za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Pokud mezi úmrtím zůstavitele a skončením řízení o pozůstalosti proběhne více zdaňovacích období, je potřeba zvážit, zda nevznikla povinnost podat daňové přiznání i za tato období.

Pokud zůstavitel v závěti nepovolal vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti, zůstalo by plnění daňové povinnosti na dědicích. Problém však tkví v tom, že až do ukončení řízení o pozůstalosti nemusí být znám okruh dědiců.

V horším případě pak v dané lhůtě nemusí být dosud zjištění žádní dědicové a daňová povinnost pak bude těžko splnitelná. Pokud tedy disponujete rozsáhlejším majetkem, se kterým se pojí obsáhlé nebo komplikované daňové povinnosti, myslete ve své závěti také na určení vhodného anděla strážného svého majetku. Splní za vás nejen daňové povinnosti, ale bude se věnovat správě vašeho jmění až do pravomocného ukončení řízení o dědictví.

Text vyšel v časopise Ekonom.

Spojte se s námi

 

Nezávazná poptávka

 

Zadat