Banking Executive Survey 2014 | KPMG | CZ

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014

Průzkum Banking Executive Survey každé dva roky mapuje trendy v bankovnictví. Rozhodli jsme se u něj pro dvouletou periodu s přirozeným očekáváním, že k zásadnějším změnám nedochází každý rok. Pravdou ovšem je, že jsou roky, kdy by si dynamický vývoj zasloužil i častější pokrytí. Od posledního přehledu se toho odehrálo opravdu hodně a projevilo se to i v reakcích bankéřů.

1000

Partner, Management Consulting

KPMG Česká republika

Kontaktovat

Související

Výsledky průzkumu Bankking Executive Survey z roku 2012 vzbudil zájem i v dalších zemích, proto jsme se jej rozhodli v roce 2014 rozšířit na téměř celou střední a východní Evropu a stejně jako minule i Rakousko (s ohledem na expozici rakouských bank v tomto regionu).

Banking Executive Survey se tedy zaměřuje na situaci bank v Rakousku, České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku, balkánských státech, Pobaltí a v Bělorusku.

Mezi jednotlivými zeměmi a bankovními sektory je pochopitelně celá řada rozdílů, přesto věříme, že vám tento přehled poskytne zajímavé srovnání a inspiraci.

Předmluva

Ekonomické prostředí se nezměnilo nijak razantně, rozhodně ne ve srovnání s nástupem krize. Většina ekonomik v Evropě se pozvolna vzpamatovává a odráží se to i na rostoucím optimismu spotřebitelů a investorů. Pozitivnídopad na bankovní sektory však bude velmi omezený, a to z řady důvodů.

Bankéři jednohlasně hovoří o výrazném dopadu regulace. Nejde přitom jeno přímé náklady spojené s implementací,ale i o náklady související s měnícím se prostředím pro podnikání bank. Základní rysy většiny nové regulatoriky jsou dnes sice již známé, nicméně ne vždy to platí i o způsobu jejich implementace.

Z pohledu samotného byznysu se výrazněji začala prosazovat témata, o kterých se mluvilo již delší dobu: lepší vytěžení dat, kterými banky disponují, nástup nových technologií, snaha o lepší podchycení zákaznické zkušenosti či hledání způsobů, jak lépe využít klientský kmen.

Při osobních rozhovorech mi jako dominantní připadaly zejména nové technologie, které se promítají do mnoha vrstev. Velkým tématem je v současné době samozřejmě kyberkriminalita, jež je logickým důsledkem postupující elektronizace bankovnictví a finančního sektoru obecně. Jde ale také o nové možnosti plateb, způsoby oslovení klienta či formy distribuce. 

Spojte se s námi

 

Nezávazná poptávka

 

Zadat