Řízení klinické péče – širší souvislosti | KPMG | CZ

Řízení klinické péče – širší souvislosti

Řízení klinické péče – širší souvislosti

Publikace „Čím více toho vím, tím hůře se mi usíná Řízení klinické péče – širší souvislosti“ je založena na rozboru literatury a více než 20 pohovorech s vedoucími pracovníky předních poskytovatelů zdravotní péče světové třídy z USA, Velké Británie, Indie, Německa, Austrálie, Kanady a Singapuru. Předběžné výsledky se staly podkladem diskusí u kulatých stolů v Sydney, Amsterodamu, Lausanne a Bostonu. Účelem těchto diskusí bylo ověřit a dále rozvíjet zjištění, která naše zpráva přináší.

1000

Související

Nemocnice

Čím více toho vím, tím hůře se mi usíná

V rámci zlepšování zdravotní péče se dnes čím dál více pozornosti věnuje zajištění kvality. Hovoříme o poskytování péče, která je bezpečná, účinná, včasná a zaměřená na potřeby pacienta. Plátci, regulátoři a vlády očekávají, že poskytovatelé péče budou schopni zajistit a prokázat bezpečnost a vysokou kvalitu. V sektoru zdravotnictví však zatím nebyl vyvinut osvědčený a uznávaný mechanismus zveřejňování výsledků, který by přinášel smysluplné informace a umožňoval relevantní srovnávání. Naše publikace ukazuje, že vhodné zveřejňování výsledků péče je nástrojem, který sbližuje zájmy pacientů, zdravotníků a poskytovatelů péče se zájmy plátců a regulátorů.

O publikaci

Publikace „Čím více toho vím, tím hůře se mi usíná Řízení klinické péče – širší souvislosti“ je založena na rozboru literatury a více než 20 pohovorech s vedoucími pracovníky předních poskytovatelů zdravotní péče světové třídy z USA, Velké Británie, Indie, Německa, Austrálie, Kanady a Singapuru. Předběžné výsledky se staly podkladem diskusí u kulatých stolů v Sydney, Amsterodamu, Lausanne a Bostonu. Účelem těchto diskusí bylo ověřit a
dále rozvíjet zjištění, která naše zpráva přináší. Děkujeme všem, kteří svými
názory a osobní zkušeností přispěli k našemu průzkumu, za jejich čas a
obětavost.

Publikaci vám nabízíme ke stažení v českém jazyce a věříme, že pro vás budete přínosná.

Spojte se s námi

 

Nezávazná poptávka

 

Zadat