Společenská odpovědnost | KPMG | CZ

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury, našich hodnot i obchodní strategie.

Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury, hodnot i obchodní strategie.

Jednáme eticky a transparentně, minimalizujeme dopady našeho podnikání na životní prostředí a využíváme našich odborných dovedností k podpoře komunit.

 

Strategie udržitelnosti

Odpovědnost je pro nás výhodná

Jdeme cestou udržitelnosti. Odpovědné podnikání je pro nás zároveň velmi výhodné.

 
Více

ROK společně – KROK dopředu

V rámci projektu ROK společně – KROK dopředu poskytujeme neziskovkám

 
Více

Úspěchy

Časté tržní změny, přelomové technologie a nové regulace představují výzvu i příležitost.

 
Více