Tianjin | KPMG | CN

Tianjin

Tianjin

Room 06, 40th Floor, Tianjin World Financial Center, 2 Dagu North Road, Heping District

Room 06, 40/F, Tianjin World Financial Center, 2 Dagu North Road, Heping District

KPMG in China

  Office location

 • Room 06, 40th Floor, Tianjin World Financial Center
 • 2 Dagu North Road, Heping District
 • Tianjin
 • 300020
 • China

  Mailing address

 • Room 06, 40th Floor, Tianjin World Financial Center
 • 2 Dagu North Road, Heping District
 • Tianjin
 • 300020
 • China

Connect with us

Senior Partner