Guangzhou | KPMG | CN

Guangzhou

Guangzhou

21st Floor, CTF Finance Centre, 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town

21st Floor, CTF Finance Centre, 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town

KPMG in China

  Office location

 • 21st Floor, CTF Finance Centre
 • 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town
 • Guangzhou
 • 510620
 • China

  Mailing address

 • 21st Floor, CTF Finance Centre
 • 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town
 • Guangzhou
 • 510620
 • China

Connect with us

Senior Partner