hoe-vervoersbewijs-vereenvoudigen | KPMG | BE

Hoe kunt u het vervoersbewijs in het kader van intracommunautaire leveringen van goederen vereenvoudigen?

Hoe vervoersbewijs vereenvoudigen

Hoe kunt u het vervoersbewijs in het kader van intracommunautaire leveringen van goederen vereenvoudigen?

Hoe vervoersbewijs vereenvoudigen

De uitdaging

Om een btw-vrijstelling voor de intracommunautaire levering van goederen in te roepen, moet een leverancier kunnen aantonen dat de goederen vanuit België naar een andere lidstaat zijn vervoerd. Hiervoor moeten leveranciers een reeks handelsdocumenten verkrijgen en bewaren die als bewijs dienen voor het intracommunautaire vervoer van de goederen, zoals contracten, bestelbonnen, verkoopfacturen, betalingsbewijzen en vervoersdocumenten.

In de praktijk worden vervoersdocumenten beschouwd als de belangrijkste bewijsstukken. Maar voor een leverancier is het niet steeds eenvoudig om het vervoersdocument (bv. een CMR-document), dat volledig moet worden ingevuld en ondertekend door alle betrokken partijen, in handen te krijgen. Dit is vooral van belang voor het vervoer van de goederen geregeld door de koper (goederen die af-fabriek (EXW) of vrachtvrij tot vervoerder (FCA) worden geleverd). De eerder strenge aanpak van de Belgische btw-instanties leidde al vaak tot hoge kosten voor bedrijven die niet op tijd de relevante en bijbehorende documenten kunnen verzamelen ter staving van de intracommunautaire verzending.

Om de bewijslast voor de intracommunautaire leveringen van goederen te versoepelen, aanvaarden de Belgische btw-instanties een "bestemmingsdocument" dat sinds 1 juli 2016 geldt als een alternatief bewijsstuk voor intracommunautair vervoer. Indien er geen vervoersdocument beschikbaar is (bv. in het geval van EXW- of FCA-leveringen), aanvaarden de btw-instanties het "bestemmingsdocument", samen met de verkoopfactuur, het betalingsbewijs en de vervoersfactuur (als het vervoer georganiseerd wordt door de leverancier) als geldig bewijsstuk voor het intracommunautaire vervoer.

Het bestemmingsdocument, dat moet worden ondertekend door de koper, bevestigt dat de goederen in een andere lidstaat in het bezit zijn van de koper. Het is belangrijk om op te merken dat alle leveringen die in een periode van maximaal drie opeenvolgende kalendermaanden naar een klant worden verzonden, kunnen opgenomen worden in eenzelfde bestemmingsdocument.

De leverancier moet echter voldoende waakzaam blijven en alle redelijke maatregelen treffen om niet betrokken te worden bij belastingfraude met betrekking tot de intracommunautaire leveringen die worden vermeld op het bestemmingsdocument. De vereenvoudigingsmaatregel is ingevoerd bij wijze van proef en kan derhalve weer worden ingetrokken (in afzonderlijke gevallen of over de hele linie) indien hij niet wordt nageleefd of in geval van misbruik.

De aanpak van KPMG

  • KPMG kan uw bedrijf ondersteunen door de interne procedures van uw bedrijf voor intracommunautaire handel te evalueren en in kaart te brengen hoe u uw risico's kunt beperken. 
  • Nu de grensoverschrijdende handel groeit, kunnen we u ook bijstaan bij het optimaliseren van uw procedures om aan deze formele verplichtingen te voldoen. Ook kunnen we verifiëren of de door de Belgische btw-instanties opgevraagde documenten en informatie al zijn opgenomen in uw bedrijfscontroles. 
  • Bovendien kunnen we u helpen bij het invoeren van de procedure voor bestemmingsdocumenten.

De voordelen

Het bestemmingsdocument, dat bevestigt dat goederen België hebben verlaten en een andere lidstaat zijn binnengekomen, vormt voor de leverancier bewijs voor het intracommunautaire vervoer, waarbij de kosten worden beperkt en minder tijd wordt verspild, in het bijzonder voor de intracommunautaire levering van goederen die worden verzonden op grond van EXW- of FCA-leveringsvoorwaarden.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig