Fiscale voordelen voor Onderzoek & Ontwikkeling? | KPMG | BE

Hoe profiteert u van de fiscale voordelen voor onderzoek en ontwikkeling in België?

Fiscale voordelen voor Onderzoek & Ontwikkeling?

Genereer maximale waarde met uw O&O-activiteiten.

Genereer maximale waarde met uw O&O-activiteiten.

De uitdaging

België is al jaren de locatie bij uitstek voor bedrijven die zich bezighouden met O&O-activiteiten, ondersteund door een uitgebreid pakket aan fiscale stimuleringsmaatregelen. Met de nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten blijft het belastingvriendelijke klimaat voor O&O beschikbaar voor bedrijven. Naast de ontwikkeling van octrooien kunnen ook innovatieve softwareoplossingen en procesinnovaties vanaf juli 2016 nieuwe fiscale voordelen opleveren.

Het verenigen van de expertise van verschillende departementen (O&O, HR, Financiën ...) kan voor bedrijven die de toepasselijke fiscale stimuleringsmaatregelen voor O&O in kaart willen brengen soms een hoge horde zijn. Ook het documenteren, kwantificeren en verkrijgen van de nodige certificaten kan een drempel vormen om op een doeltreffende manier aanspraak te maken op deze voordelen. Indien uw bedrijf innovatief is en investeert in O&O, zorg er dan voor dat u geen belastingvoordelen misloopt.

 

De aanpak van KPMG

De R&D Tax Incentives Group van KPMG heeft ruime ervaring met het in kaart brengen en waarderen van en het aanspraak maken op belastingvoordelen voor innovatieve bedrijven.

Wij kunnen u helpen bij:

  • het evalueren van O&O-projecten voor belastingvriendelijke resultaten, waarbij we mogelijke besparingen en de haalbaarheid kwantificeren;
  • het uitwerken van de vereiste ondersteunende documentatie voor fiscale en regelgevende doeleinden, met inbegrip van verrekenprijzen;
  • het overeenkomen van een ruling die op voorhand zekerheid verschaft over de fiscale situatie;
  • het toepassen van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor O&O in uw belastingaangifte-, rapportage- en boekhoudsystemen;
  • het verkrijgen van toegang tot ons wereldwijde netwerk van deskundigen op het gebied van fiscale stimuleringsmaatregelen voor O&O.

 

De voordelen

Lager belastingtarief voor innovatie-inkomsten: Overeenkomstig de conclusies van het BEPS-rapport van de OESO over Actie 5 ("Modified Nexus Approach") en het in de Europese Groep Gedragscode bereikte akkoord over octrooiboxen, heeft België zijn grootste fiscale stimulans voor O&O vervangen. Sinds 1 juli 2016 vervangt de nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten de voormalige aftrek voor octrooi-inkomsten. Op grond van de aftrek voor innovatie-inkomsten kunnen bedrijven tot 85% van hun netto-inkomsten uit innovatie aftrekken van de belastinggrondslag, waardoor de effectieve vennootschapsbelasting slechts 5% bedraagt. De aftrek voor innovatie-inkomsten is van toepassing op inkomsten uit een brede waaier aan kwalificerende intellectuele-eigendomsrechten. Zo is de aftrek voor innovatie-inkomsten niet alleen van toepassing op octrooien, maar ook op kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, gegevens- en marktexclusiviteit en auteursrechtelijk beschermde software. De kwalificerende inkomsten zijn ruim gedefinieerd en omvatten onder meer royalty's en licentievergoedingen, inkomsten uit intellectuele eigendom die zijn verankerd in de verkoopprijs of kunnen worden toegeschreven aan op intellectuele-eigendomsrechten gebaseerde procesinnovaties, en vermogenswinsten.

Overeenkomstig de "Modified Nexus Approach" wordt de aftrek berekend op basis van de netto-inkomsten uit intellectuele eigendom, volgens een specifieke formule die ervoor zorgt dat enkel inkomsten uit eigen O&O-activiteiten de voorkeursbehandeling krijgen.

Tot 30 juni 2021 wordt een uitzondering gemaakt voor de aftrek van octrooi-inkomsten: Tot 30 juni 2021 geldt een overgangsperiode voor kwalificerende octrooi-inkomsten, die in deze periode nog kunnen profiteren van het oude stelsel op voorwaarde dat het octrooi in kwestie vóór 1 juli 2016 werd verkregen of aangevraagd. Ingevolge de aftrek voor octrooi-inkomsten kunnen bedrijven 80% van hun bruto-inkomsten uit octrooien aftrekken van de belastinggrondslag.

Verlaagde kosten voor O&O-personeel: De lonen van onderzoekers in bedrijven kunnen gedeeltelijk worden vrijgesteld van de betaling van voorheffingen. Bedrijven hoeven slechts 20% van de op het loon van deze onderzoekers verschuldigde voorheffing te betalen aan de belastingautoriteiten, terwijl ze de 100% die normaal verschuldigd is inhouden. De maatregel heeft dus geen impact op de individuele inkomstenbelasting van de onderzoekers, maar genereert een contante subsidie voor de werkgever.

Aftrek voor investeringen in octrooien en O&O-activa: Investeringen in octrooien en nieuwe activa met betrekking tot O&O kunnen leiden tot een hogere investeringsaftrek van 13,5% van het geïnvesteerde bedrag of 20,5% van de jaarlijkse afschrijving (aanslagjaar 2017). Ook is het mogelijk om de aftrek om te zetten in een belastingkrediet (33,99%) dat inwisselbaar is tegen contant geld indien het niet binnen de eerste vier aanslagjaren wordt gebruikt.

Belastingvrijstelling voor regionale subsidies: subsidies die worden toegekend door Belgische regionale instanties ter ondersteuning van O&O zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig