Audithervorming van de Europese Commissie | KPMG | BE

Audithervorming van de Europese Commissie

Audithervorming van de Europese Commissie

Op 27 mei 2014 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie de Europese wetgeving tot hervorming van de audit.

Publicatieblad van de Europese Unie trad in werking op 16 juni 2014.

Op 27 mei 2014 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie de Europese wetgeving tot hervorming van de audit. Ze trad in werking op 16 juni 2014. 

Er is een overgangsperiode van twee jaar, wat betekent dat de wetgeving op 17 juni 2016 van kracht is geworden in de 28 lidstaten van de Europese Unie. 

De verordening schrijft minimumnormen voor, maar vaak mogen individuele lidstaten strengere regels invoeren – 'keuzes van de lidstaten' (bv. een kortere tijdspanne voor een verplichte roulatie of een breder verbod op niet-controlediensten).

Er dient nog heel wat te worden uitgeklaard en de overgang zal enige tijd in beslag nemen. Aarzel niet om contact op te nemen met uw lokale KPMG-kantoor of KPMG-contactpersoon voor meer informatie.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

De Europese audithervorming in detail

De Europese audithervorming houdt ingrijpende veranderingen in.

 
Lees meer

Contact

Beperkingen op niet-auditdiensten

De Europese audithervorming verbiedt wettelijke auditkantoren om bepaalde diensten te verlenen.

 
Lees meer

Verruimde verantwoordelijkheden van het auditcomité

De Europese auditwetgeving voert nieuwe verantwoordelijkheden voor auditcomités in.

 
Lees meer

Verruimde rapporteringsverplichtingen voor de auditor

De Europese auditwetgeving voert bijkomende rapporteringsverplichtingen voor auditors in.

 
Lees meer