Enterprise Performance & Cost Management | KPMG | BE

Enterprise Performance & Cost Management

Enterprise Performance & Cost Management

Organisaties moeten inzicht krijgen in de kost en de rendabiliteit van hun producten, hun klanten en hun verschillende activiteiten.

Organisaties moeten inzicht krijgen in de kost en de rendabiliteit van hun activiteiten.

In de complexe hedendaagse bedrijfswereld moet de financiële functie haar waarde voor het bedrijf aantonen door proactief de besluitvorming te ondersteunen en een grondig inzicht te verschaffen in de resultaten van het bedrijf. Tegelijk moet ze alle toepasselijke financiële en reglementaire rapporteringsverplichtingen nakomen.

Organisaties moeten met name inzicht krijgen in de kost en de rendabiliteit van hun producten, hun klanten en hun verschillende activiteiten. Managers hebben nauwkeurige informatie nodig over kostenfactoren om de impact op de kosten in te schatten en snel te kunnen bijsturen wanneer de marktomstandigheden veranderen. Bovendien vergen mogelijke kostenoptimaliseringsprogramma's een degelijke, objectieve basis om te benchmarken. 

 

De uitdagingen van vandaag:

• inzicht krijgen in de kost en de rendabiliteit van de producten, de klanten en de verschillende activiteiten; 

• rapporten voor het management bieden geen tijdig, nauwkeurig en transparant inzicht in de resultaten van de organisatie; 

• gebrek aan inzicht in welke factoren de kosten en rendabiliteit sturen en welke prestatie-indicatoren moeten worden opgevolgd; 

• diepgaande kennis van data mining en gegevensbewerking is nodig om de informatie over performantie doeltreffend uit te filteren en prestatieverslagen te maken; 

• interne processen als budgetopmaak en prognoses zijn arbeidsintensief en tijdrovend; 

• reconciliatie van budget en realisaties, en identificatie van de oorzaak van het verschil is moeilijk; 

• interne procesmethodologie en rollen en verantwoordelijkheden zijn onduidelijk en genereren inefficiëntie.

 

Hoe KPMG kan helpen:

Het KPMG Enterprise Performance & Cost Management team helpt klanten om hun financiële departement om te vormen tot een businesspartner met een echte meerwaarde die hen bijstaat in onderwerpen als:

• kosten- en rendabiliteitsanalyse van producten of diensten, markten en klanten;

• strategische besluitvorming en outsourcing;benchmarking; 

• geïntegreerd informatiebeheer; 

• bepalen & ontwikkelen van rapportering; 

• planning, budgetten en prognoses; 

• platform voor bedrijfsinformatie & analyse; 

• maatstaven/ KPI's/ cijfers; 

• performantierapporten/ dashboards.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact