Tax Competitiveness Survey | KPMG | BE
close
Share with your friends

Is de Belgische vennootschapsbelasting te hoog om internationaal competitief te zijn?

Tax Competitiveness Survey

Het oordeel van de bedrijven zelf (onderzoek KPMG in België).

Public Relations Manager

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

De ‘Tax Competitiveness Survey’ van KPMG toont aan dat Belgische bedrijven af willen van de hoge vennootschapsbelasting. Om internationaal competitief te blijven moet het tarief dalen tot 20 % (of minder).

Met de ‘Tax Competitiveness Survey’ - een studie die van 20 mei tot 10 juni 2016 werd uitgevoerd bij 115 Belgische en buitenlandse bedrijven die in België actief zijn - peilde KPMG in België naar de huidige en toekomstige Belgische belastingomgeving alsook de impact ervan op de binnen- en buitenlandse investeringen. De ondervraagde bedrijven vinden dat de Belgische vennootschapsbelasting moet zakken tot 20% (of minder) om competitief te blijven en om buitenlandse investeringen te kunnen aantrekken. Tegelijk aanvaarden de ondernemers de vermindering van fiscale aftrekposten ter financiering van die verlaging.

 

Vennootschapsbelasting: te hoog, te instabiel en te complex

De deelnemende bedrijven vinden dat België ten opzichte van andere landen slecht scoort op het vlak van een competitief belastingsysteem: ons land staat samen met Duitsland achteraan ver achter de koplopers Luxemburg, Ierland, Zwitserland en Nederland.

Ook op de lijst voor meest aantrekkelijke buitenlandse investeringen staat België achteraan terwijl opnieuw het viertal Ierland, Zwitserland, Luxemburg en Nederland de spits afbijt.

Niet alleen het hoge vennootschapsbelastingtarief maar ook de complexiteit en instabiliteit van het belastingsysteem worden als de belangrijkste negatieve factoren ervaren. Om aan competitiviteit te kunnen winnen, geven de bedrijven daarom aan dat het basistarief voor de vennootschapsbelasting moet dalen tot of onder het niveau van de ons omringende landen en dat het ingewikkelde kluwen van fiscale aftrekposten moet vereenvoudigd worden.

Lager tarief vennootschapsbelasting

Uit de KPMG-studie blijkt dat de bedrijven pleiten voor een substantieel lager tarief van de vennootschapsbelasting. 39% van de respondenten wil naar een tarief tussen 15%-20% en 38% van de respondenten vraagt een tarief tussen 20%-25%. De verlaging zou niet gefaseerd maar wel in één keer moeten doorgevoerd worden.

Koen Maerevoet, managing partner van KPMG Belastingconsulenten: “Een verlaging van het tarief naar 20% of lager is een noodzaak wil België internationaal nog competitief blijven. We zien immers dat het tarief van de vennootschapsbelasting in de meeste andere Europese landen drastisch gedaald is. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zwitserland en Luxemburg bijvoorbeeld hebben - of evolueren naar - een belastingtarief in de buurt van of lager dan 20%.”

Financiering van de verlaagde vennootschapsbelasting
Indien een verlaagde vennootschapsbelasting zou worden doorgevoerd, dan blijft de vraag hoe deze kan gefinancierd worden. De deelnemende bedrijven vinden vooral dat de fiscale aftrekken kunnen aangepast of afgeschaft worden (met uitzondering voor de aftrek voor octrooi-inkomsten en andere maatregelen die onderzoek en ontwikkeling stimuleren). Daarnaast liggen ook een minimum belasting en een verhoging van de indirecte taksen binnen de belangrijkste mogelijkheden.

Top 3 huidige fiscale aftrekken

Uit het KPMG-onderzoek blijkt dat – op het vlak van de fiscale aftrekposten - de notionele interestaftrek het frequentst gebruikt wordt (83,34%), gevolgd door de aftrek van fiscale verliezen (62,5%) en het regime van de definitief belaste inkomsten (66,67%).

Voor de toekomst zijn de ondervraagde bedrijven voorstander van een vereenvoudigd systeem van aftrekposten.

Klik hier voor een uitgebreider rapport waarin andere factoren dan de vennootschapsbelasting worden besproken alsook de houding van de bedrijven ten opzichte van de invoering van BEPS.

Informatie over de studie

Voor de KPMG ‘Tax Competitiveness Survey’ werden tussen 20 mei tot 10 juni 2016 115 Belgische en buitenlandse bedrijven die in België actief zijn ondervraagd.

 

Hun omzet:

54,8% van deze bedrijven heeft een omzet van meer dan 1,5 miljard euro,
28,5% tussen 100 en 750 miljoen euro
14,2% boekt een omzet van minder dan 100 miljoen euro.

 

De respondenten:

38,1 % is CFO/Finance Director
14,3% is Tax Director
9,5% is International Tax Manager
21,4% is Tax Manager
- 2,4% is CEO/Managing Director


Brussel, 1 juli 2016

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig