De nieuwe CIO: creatiever en invloedrijker | KPMG | BE

De nieuwe CIO: creatiever en invloedrijker

De nieuwe CIO: creatiever en invloedrijker

De nieuwe CIO: creatiever en invloedrijker, maar belemmerd door het grootste tekort aan technologische vaardigheden sinds de grote recessie (CIO Survey van Harvey Nash/KPMG)

Contact

Public Relations Manager

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

Meer CIO's rapporteren rechtstreeks aan de CEO (34 procent) dan op gelijk welk moment in het afgelopen decennium, met een toename van 10 procent vorig jaar. Dat blijkt uit het onderzoek dat Harvey Nash en KPMG in 2016 voerden bij CIO's. CIO's die rechtstreeks aan de CEO rapporteren, zijn ook het gelukkigst (87 procent zegt voldoening te halen uit zijn job). De bevindingen geven duidelijk aan hoe de prioriteiten van CIO's verder verschuiven. CEO's spitsen de aandacht vandaag meer toe op IT-projecten die geld opbrengen (bijna twee derde, 63 procent) dan op projecten die geld besparen (37 procent). Een aantal van de traditionele topprioriteiten van CIO's boetten zelfs de voorbije vier jaar het sterkst aan belang in. Het verhogen van de operationele efficiëntie ging er met 16 procent op achteruit, en het leveren van stabiele IT-prestaties met 27 procent.

En wat met België

 • 60% van de Belgische IT-leidinggevenden heeft nu hogere budgetten ter beschikking dan in het voorgaande jaar. Het wereldwijde gemiddelde bedraagt 45%
 • 55% van de Belgische IT-leidinggevenden plant hogere outsourcingkosten. Het wereldwijde gemiddelde bedraagt 50%
 • 13% van de Belgische IT-leidinggevenden kreeg vorig jaar een loonsverhoging. Dat is het laagste aantal wereldwijd; het wereldwijde gemiddelde bedraagt 34%
 • 2% van de Belgische respondenten zijn vrouwen. Dat is het laagste aantal wereldwijd; het wereldwijde gemiddelde bedraagt 11%

Tekort aan technische vaardigheden

Hoewel CIO's creatiever zijn en meer invloed hebben, toont het onderzoek echter ook aan dat ze nog steeds belemmerd worden door het grootste tekort aan technologische vaardigheden sinds de grote recessie nu bijna tien jaar geleden. Bijna twee derde (65 procent) van de CIO's meent dat zijn organisatie door een gebrek aan getalenteerde medewerkers niet in staat zal zijn de veranderingen bij te houden – een toename met 10 procent in amper 12 maanden tijd. Data-analyse is met 39 procent voor het tweede jaar op rij de meest gegeerde vaardigheid. In vergelijking met vorig jaar is de vraag naar digitale vaardigheden het sterkst toegenomen, met 21 procent, en die naar competenties op het vlak van beveiliging met 17 procent. Volgens het onderzoek zijn ondernemingen vooral op zoek naar de nieuwere vaardigheden in het digitale domein en in IT-strategie.

 

De CIO Survey van Harvey Nash/KPMG is aan zijn 18e jaar toe en vormt het grootste onderzoek naar IT-leiderschap ter wereld. De resultaten tonen meer dan ooit aan dat de CIO onmiskenbaar aan invloed wint. De verandering is zelfs opvallender bij CIO's in kleinere ondernemingen, aangezien de kans dat zij het merendeel van hun tijd aan externe projecten (zoals de ontwikkeling van de stakeholderrelaties en groeistrategieën) besteden in plaats van aan traditionele IT-functies (zoals systemen en infrastructuur), meer dan vijfmaal zo hoog ligt.

 

“Hoewel uit de CIO Survey van Harvey Nash/KPMG blijkt dat de CIO een nooit geziene invloed heeft, zien we ook dat zijn rol in vele richtingen verruimd wordt”, stelt Albert Ellis, CEO, Harvey Nash Group. "In 2016 houden CIO's zich met een bredere waaier van uitdagingen bezig dan ooit, die vaak heel ver afliggen van de traditionele IT, van het bestrijden van de groeiende risico's op het vlak van cyberbeveiliging tot samenwerking met de raad van bestuur in het kader van innovatie en digitale transformatie. Aanpassingsvermogen, overredingskracht en het vermogen om het hoofd koel te houden in onzekere tijden zijn vaardigheden die aan belang winnen voor de CIO van vandaag."


"We zitten midden in een belangrijke ontwikkeling in de vierde industriële revolutie”, aldus Anthony Van De Ven, Partner bij KPMG in België. “Dat stelt nieuwe eisen aan de CIO en we zien een evolutie naar een ‘creatieve CIO’ die zowel technologisch als zakelijk strategisch inzicht heeft en bedrijfsmodellen vernieuwt. Die creatieve CIO treedt uit zijn rol van 'bewaker van de bedrijfscontinuïteit' en vervelt tot iemand die het bedrijf in staat stelt waarde te creëren."

Nog enkele andere bevindingen van de CIO Survey van 2016 van Harvey Nash/KPMG:

Vrouwen in IT: het aantal vrouwen in leidinggevende IT-posities stijgt met een derde

 • Het aantal vrouwen in belangrijke leidinggevende IT-posities is het voorbije jaar met een derde toegenomen, van 6 tot 9 procent.
 • Elf procent van de respondenten waren vrouwen, tegenover 8 procent vorig jaar. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het onderzoek dat meer dan één op tien deelnemers een vrouw is.
 • Een derde van de CIO's zegt een formeel diversiteitsinitiatief te hebben ingevoerd.


Het digitale domein: minder aanwijzingen van discussies over wie eigenaar is

 • Een op vijf ondernemingen heeft nu een Chief Digital Officer in dienst, bijna driemaal zoveel als in 2014.
 • CDO's rapporteren dubbel zo vaak aan de CEO (46 procent) dan aan de CIO (21 procent). 
 • Met 21 procent is de CEO het vaakst 'eigenaar' van het digitale domein. 
 • IT (16 procent) heeft bijna dubbel zoveel kans om 'eigenaar' te zijn van het digitale domein dan de marketingcollega's (9 procent).

 

Cyberbeveiliging: een derde van de wereldwijde CIO's reageerde de voorbije twee jaar op cyberaanvallen

 • Bijna een derde (28 procent) van de CIO's moest de afgelopen twee jaar het hoofd bieden aan een grote bedreiging van de IT-veiligheid of cyberaanval in hun organisatie.
 • Bijna de helft van de CIO's (49 procent) rapporteert gegevensverlies en privacyrisico's als de grootste uitdaging bij het invoeren van cloudtechnologie.
 • Slechts een vijfde (22 procent) van de CIO's heeft er vertrouwen in dat zijn organisatie goed is voorbereid om cyberaanvallen op te sporen en erop te reageren, tegenover bijna een derde in 2014.

 

Uitbesteding en tijdelijke arbeidskrachten: voor vaardigheden en flexibiliteit, niet om te besparen

 • Het onderzoek van dit jaar wijst op een fundamentele verandering in de reden om werk uit te besteden: ondernemingen besteden vooral uit met het oog op vaardigheden en flexibiliteit, niet om te besparen.
 • De helft van de CIO's (50 procent) zal de investeringen in uitbesteding dit jaar verhogen, vier procent meer dan in 2015.
 • Een op tien CIO's (10 procent) in kleine organisaties doet voor ruim drie vierde van zijn team een beroep op tijdelijke medewerkers, wat vijfmaal meer is dan in grote organisaties.

Over het onderzoek

De CIO Survey van 2016 van Harvey Nash/KPMG is het grootste onderzoek naar IT-leiderschap ter wereld wat het aantal respondenten betreft. Het onderzoek, waaraan 3.352 CIO's en technologische verantwoordelijken deelnamen, vond plaats tussen 12 december 2015 en 10 april 2016 in 82 landen.


Brussel, 27 mei 2016

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig