Minder samenvoegingen/uitsplitsingen verwacht | KPMG | BE

Minder samenvoegingen/uitsplitsingen verwacht

Minder samenvoegingen/uitsplitsingen verwacht

Bij het verschaffen van informatie zal het belangrijk zijn om te bepalen hoeveel details de gebruikers van jaarrekeningen nodig zullen hebben om de aard, het bedrag, het tijdstip en de onzekerheid van toekomstige kasstromen die voortvloeien uit verzekeringscontracten te begrijpen.

1000

Senior Manager, Financial Risk Management, KPMG Advisory

KPMG in Belgium

Contact

Gerelateerde content

Business people talking

Wat is er nieuw?

Verzekeraars zullen de informatie moeten samenvoegen of uitsplitsen, zodat nuttige informatie niet versluierd wordt door te veel onbelangrijke details of door de samenvoeging van onderdelen met verschillende eigenschappen.

Hoewel verzekeraars eenzelfde inschatting moeten doen bij het verstrekken van informatie zoals vereist volgens IFRS 4, gebeuren heel wat informatieverschaffingen (bv. afstemming van wijzigingen in de verzekeringsverplichtingen) vaak alleen op het niveau van de verslaggevende entiteit en is er geen uitsplitsing.

De IASB is afgestapt van het bepalen van een minimumniveau van uitsplitsing (bv. per te rapporteren segment). Door in de kerntekst van het voorontwerp voorbeelden op te nemen van aangewezen basissen voor uitsplitsing, schept de IASB echter de verwachting dat de informatieverschaffingen volgens IFRS 17 misschien meer uitgesplitste informatie zouden moeten bevatten dan de verzekeraars momenteel verstrekken volgens IFRS 4.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig