De overgang naar IFRS 9 maken | KPMG | BE

IFRS 9: de overgang maken – uitdagingen en opportuniteiten

De overgang naar IFRS 9 maken

Nu de datum voor de naleving van IFRS 9 dichterbij komt, moeten banken en verzekeraars zich stilaan voorbereiden.

Gerelateerde content

Man looking

Een andere kijk op verwachte kredietverliezen

In het verleden werden kredietverliezen niet in de boeken opgenomen tot zich een triggergebeurtenis zoals een wanbetaling voordeed, wat tot zorgen en vragen leidde of de voorzieningen niet te laag waren en te laat kwamen. Om te voldoen aan IFRS 9 zullen ondernemingen al onmiddellijk een deel van de verwachte kredietverliezen (ECL, Expected Credit Loss) moeten opnemen en in elke periode hun verwachtingen omtrent toekomstige verliezen moeten herbekijken. Zo kan het eigen vermogen aanzienlijk worden verlaagd. Vooral banken hebben nood aan nauwkeurigere ramingen van toekomstige kredietverliezen en aan een meer consistente rapportering van de prestatie binnen en tussen banken.

Grote operationele veranderingen voor verzekeringsmaatschappijen

Verzekeraars staan wellicht voor de grootste verandering ooit in hun financiële verslaggeving. IFRS 9 gaat immers tot de kern van het bedrijfsmodel van de verzekeringsmaatschappijen waarbij activa- en passivakasstromen op elkaar worden afgestemd. Winsten en verliezen op verzekeringscontracten zullen moeten worden vergeleken met de verwerking van de winsten en verliezen op de overeenkomstige activa om zo eventuele boekhoudkundige fouten te identificeren.

Mogelijke druk op winstcijfers

Het nieuwe ECL-model kan ook leiden tot hogere en volatielere reserveniveaus met een snellere verwerking van verliezen als de economische omstandigheden verslechteren. Banken die hun kredietportefeuille zien groeien, zouden hun winstcijfers bijgevolg kunnen zien dalen. Door de hogere potentiële kapitaalkosten en een lager rendement op activa zullen financiële instellingen wellicht genoodzaakt zijn om hun portefeuilles te herbekijken, te herstructureren, entiteiten af te stoten en zich te herpositioneren in verschillende segmenten om hun efficiëntie en inkomsten te verbeteren.

Complexe en dure nieuwe boekhoudsystemen

De nieuwe normen leggen een verregaande samenwerking tussen kredietrisicobeheer en boekhouding op, alsook nieuwe vereisten inzake informatieverschaffing. Om de verwachte kredietverliezen te bepalen, zijn ingewikkelde kasstroom- en verliesberekeningen nodig. Veranderingen aan de methodologie, technologie en controles zullen vooral omslachtig zijn voor kleine en middelgrote financiële instellingen met oudere boekhoudsystemen. Voor de grotere banken zou de implementatie ervan kunnen oplopen tot 45 miljoen dollar.

De verandering plannen en communiceren

De winnaars zullen diegenen zijn die de organisatorische, procedurele, technologische en bestuurlijke veranderingen een stapje voor zijn door een vlotter en goedkoper veranderingsbeleid uit te werken. Daarnaast zullen ze ook een sterk communicatieplan nodig hebben om te communiceren met hun markten, aandeelhouders en andere belanghebbenden, om de transparantie omtrent het kredietrisico te optimaliseren en om negatieve publiciteit over de gerapporteerde resultaten te vermijden.

Hoe voorbereid op IFRS 9 bent u?

  • Hebt u alle financiële activa al geclassificeerd en gewaardeerd?
  • Kunnen uw modellen de ECL-methode toepassen op de verschillende activacategorieën?
  • Hanteert u verfijnde waardeverminderingsmethoden en -controles om tot consistente en doeltreffende beslissingen te komen?
  • Hebt u al de impact op de kapitaalvereisten en uw winstcijfers geanalyseerd?

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig