Intelligent mobiliteitsbudget | KPMG | BE

Intelligent mobiliteitsbudget: KPMG formuleert aanbevelingen voor een aangepast (para-)fiscaal en wetgevend kader

Intelligent mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsvraagstuk is een hot topic waar iedereen door het fileleed mee te maken krijgt. Eén van de oplossingen waar aan gedacht wordt is een mobiliteitsbudget. KPMG heeft binnen het project ‘Intelligent Mobiliteitsbudget’ onder leiding van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) aanbevelingen geformuleerd voor een aangepast (para-)fiscaal en wetgevend kader.

Partner, Tax & Legal Advisers, Head of Automotive, Leasing and Mobility

KPMG in Belgium

Contact

Gerelateerde content

Intelligent mobiliteitsbudget

De projectresultaten tonen duidelijk aan dat de huidige (para-)fiscale regelgeving zodanig complex is dat ze voor veel bedrijven een hinderpaal vormt bij het invoeren van een mobiliteitsbudget. Daarom hebben we onderzocht hoe dit aangepast kan worden naar een eenvoudig systeem met volgende aanbevelingen:

  • Stel het mobiliteitsbudget open voor iedereen, ook voor werknemers zonder bedrijfswagen.
  • Laat de mogelijkheid tot gebruik van andere vervoersmodi door gezinsleden toe.
  • Neem de zuivere professionele verplaatsingen mee op in het budget (met mogelijkheid ze toch uit te sluiten, bijkomend te vergoeden, mits verantwoording).
  • Beperk het in eerste instantie tot zuiver mobiliteitsgerelateerde diensten.
  • Kom tot een globale (para-)fiscale regeling van het mobiliteitsbudget.

Uit de eerste simulaties blijkt dat het mobiliteitsbudget kan leiden tot een win-win-win voor de werkgever, de werknemer en de overheid.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer informatie wenst.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig