Export Quick Scan | KPMG | BE

Export Quick Scan

Export Quick Scan

De regelgeving voor internationale handel is zeer ingewikkeld en verschilt van land tot land.

De regelgeving voor internationale handel is zeer ingewikkeld en verschilt van land tot...

De regelgeving voor internationale handel is zeer ingewikkeld en verschilt van land tot land. 

Dit schept onduidelijkheid over hoe alle regels juist toe te passen, onder meer op het vlak van douaneformaliteiten, belastingen, vergunningen, verzekeringen en vervoerscontracten. Het is dan ook een uitdaging om constante, betrouwbare inkomsten te garanderen.

Proactief rekening houden met de risico's en nagaan of men de nodige expertise in huis heeft, is voor bedrijven van essentieel belang. De exportscan verschaft een uitgebreid overzicht van de sterke en zwakke punten van uw organisatie met betrekking tot de internationale handel; Bovendien komt u meer te weten over internationale 'best practices', zodat u uw huidige processen op het gebied van bepalingen en belasting kunt optimaliseren.

 

Start the Scan

© 2017 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Export Quick Scan

Detecting your strengths and weaknesses while trading internationally.

 
Start the scan

Trade & Customs Newsletter

The Trade & Customs newsletter is designed to highlight some of the most important changes in the global trade landscape.

 
Lees meer

Tax & Legal Quick Scans

Detect quick wins and cover any possible risks or fines for your business. Choose the right quick scan for your business.

 
Lees meer

Quick Scan Transfer Pricing

De globalisering neemt toe en multinationals verhandelen hun goederen en diensten.

 
Lees meer

E-commerce Quick Scan

E-commerce: Is uw winkel compliant?

 
Lees meer