NL: welke vorm moet de jaarrekening hebben? | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: In welke vorm moet de jaarrekening worden opgesteld?

NL: welke vorm moet de jaarrekening hebben?

De jaarrekening in Nederland moet voldoen aan Titel 9 BW 2 en het Besluit Modellen Jaarrekening. Binnen deze regels bestaan keuzemogelijkheden ten aanzien van de vorm.

Gerelateerde content

De inrichting- en publicatievereisten zijn afhankelijk van de omvang van de rechtspersoon.  

Het is mogelijk om IFRS toe te passen in Nederland (in dat geval geldt het Besluit Modellen Jaarrekening niet). Voor kleine rechtspersonen (zie hieronder) bestaat de mogelijkheid van toepassing van fiscale grondslagen. Voor grote rechtspersonen gelden de regels onverkort, voor kleine en middelgrote rechtspersonen zijn vrijstellingen van toepassing. 

Kleine rechtspersonen: dit zijn rechtspersonen waarvoor (gedurende twee achtereenvolgende jaren) minimaal twee van de drie volgende eisen gelden:

  • gemiddeld aantal werknemers minder dan 50; 
  • netto-omzet excl. BTW minder of gelijk aan € 8,8 miljoen; 
  • totaal activa minder of gelijk aan € 4,4 miljoen 

Middelgrote rechtspersonen: van toepassing opdit zijn rechtspersonen die niet klein zijn, en waarvoor (gedurende twee achtereenvolgende jaren) minimaal twee van de drie volgende eisen gelden:

  • totaal activa meer dan € 4,4 miljoen, maar minder dan of  gelijk aan € 17,5 miljoen; 
  • netto-omzet excl. BTW meer dan € 8,8 miljoen, maar minder dan of gelijk aan € 35,0 miljoen; 
  • gemiddeld aantal werknemers gemiddeld meer of gelijk aan 50, maar minder dan 250. 

Ondernemingen die geen rechtspersoon zijn (dus bijvoorbeeld geen NV of BV, maar een eenmanszaak of VOF) zijn niet verplicht een jaarrekening op te stellen, tenzij alle vennoten die volledig aansprakelijk zijn kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn (artikel 360 lid 2 Boek 2 BW). Zij dienen wel een administratie te voeren.  

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook stichtingen en verenigingen alsmede sommige formeel buitenlandse vennootschappen verplicht zijn een jaarrekening op te stellen.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig