NL: wat is publicatietermijn jaarrekening? | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Binnen welke termijn moet de jaarrekening gepubliceerd worden?

NL: wat is publicatietermijn jaarrekening?

Wanneer publiceren in Nederland: binnen acht dagen na vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders

Gerelateerde content

Indien de jaarrekening niet binnen twee maanden na de voor het opmaken voorgeschreven termijn is vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, dan moet de jaarrekening onverwijld worden gedeponeerd onder vermelding dat deze nog niet is vastgesteld.

Is eerder tot verlenging van de opmaaktermijn besloten, dan moet deponering plaatsvinden uiterlijk twee maanden na afloop van de verlengingstermijn. De jaarrekening moet dus in ieder geval binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar worden gedeponeerd.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig