Nederland: Wat moet gepubliceerd worden?

Nederland: Wat moet gepubliceerd worden?

De jaarrekening, het jaarverslag en overige gegevens moeten gepubliceerd worden.

Gerelateerde content

Wat publiceren in Nederland:

  • de jaarrekening volgens de wettelijke voorschriften (de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt); 
  • het jaarverslag van het bestuur; 
  • de overige Overige gegevens (inclusief de accountantsverklaring indien een controleplicht bestaat). 

Ook ten aanzien van de te publiceren gegevens gelden vrijstellingen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

© 2017 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.

 
Lees meer