NL: Wanneer moet de jaarrekening worden goedgekeurd ? | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Wanneer moet de jaarrekening worden goedgekeurd c.q. vastgesteld?

NL: Wanneer moet de jaarrekening worden goedgekeurd?

Nederland - algemeen: het opmaken van de jaarrekening moet voor de NV en de BV geschieden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, voor de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de stichting en de vereniging geldt een termijn van zes maanden.

Gerelateerde content

Deze termijn kan onder bijzondere omstandigheden door de algemene vergadering van aandeelhouders worden verlengd met ten hoogste zes maanden voor de NV en BV en door de algemene vergadering van leden respectievelijk het bevoegde orgaan met ten hoogste vijf maanden voor de coöperatie, de onderlinge waarborgmaat-schappij, de stichting en de vereniging.  Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders moet plaatsvinden binnen twee maanden na opmaak

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig