NL Vennootschapsbelasting - transfer pricing | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Vennootschapsbelasting - Welke regels gelden er op gebied van transfer pricing?

NL Vennootschapsbelasting - transfer pricing

In de Nederlandse wet is het arm’s length beginsel per 1 januari 2002 opgenomen.

Gerelateerde content

In dit kader dient aan onderlinge prijszetting een zakelijke onderbouwing ten grondslag te liggen en dienen in de administratie gegevens beschikbaar te zijn waaruit deze zakelijke onderbouwing blijkt. De Nederlandse fiscus zal steeds vaker de gegevens toetsen, waarbij afwezigheid of onvolledigheid van de benodigde documentatie kan leiden tot omkering van de bewijslast.

Per 1 januari 2016 zijn er in de Nederlandse wetgeving als gevolg van het BEPS-project van de OESO nieuwe additionele documentatieverplichtingen ingevoerd voor bepaalde groepen belastingplichtigen. Multinationals met een dochtervennootschap in Nederland en een wereldwijde geconsolideerde omzet van meer dan € 50 miljoen dienen hun transfer pricing documentatie op te stellen in het master/local file format. Daarnaast dienen dergelijke multinationals, indien hun geconsolideerde omzet groter is dan € 750 miljoen, tevens een landenrapport ("Country by Country Report") in te dienen. In een Besluit heeft de Staatssecretaris de wettelijke regeling verder toegelicht en zet hij uiteen welke informatie door de belastingplichtige verstrekt dient te worden.

In het kader van het bepalen van een zakelijke prijsstelling heeft de Staatssecretaris een verrekenprijsbesluit gepubliceerd. In dit besluit wordt aan de hand van de OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations de uitwerking van het Nederlandse beleid ten aanzien van bijvoorbeeld het arm's length beginsel, de verrekenprijsmethoden en de winsttoerekening aan hoofdhuis en vaste inrichting gegeven. Per 26 november 2013 heeft de Staatssecretaris de laatste versie van het verrekenprijzenbesluit gepubliceerd. Hiermee zijn de Besluiten van 30 maart 2001 en van 21 augustus 2004 komen te vervallen. Met dit nieuwe Besluit wil de Staatssecretaris beter aansluiten bij de internationale ontwikkelingen op het gebied van transfer pricing en wordt beoogd het beleid ten aanzien van verrekenprijzen te verduidelijken, mede door middel van enkele voorbeeldcases.

 

Ga terug naar de overzichtspagina

  • Belgium-Holland Brochure

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig