NL Vennootschapsbelasting - termijn | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Vennootschapsbelasting: Binnen welke termijnen moet een aangifte worden ingediend?

NL Vennootschapsbelasting - termijn

Wanneer is rente aan de Belastingdienst verschuldigd, cq wanneer kan rente worden ontvangen van de Belastingdienst?

Gerelateerde content

Voor de vennootschapsbelasting moeten de aangiften op 1 juni van het jaar volgend op het inkomstenjaar worden ingediend. Bij de Belastingdienst kan worden verzocht om uitstel voor de indiening van aangiften.

Belastingrente en invorderingsrente


Per 1 januari 2013 is een nieuwe renteregeling in de Nederlandse wet opgenomen. De regels gelden in de vennootschapsbelasting effectief voor boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2012 en in de inkomstenbelasting voor aanslagen over 2012 en daaropvolgende jaren. Als hoofdregel geldt dat belastingrente onder deze regeling verschuldigd zal zijn wanneer na verloop van 6 maanden na het boekjaar / kalenderjaar een (voorlopige) aanslag wordt opgelegd naar een te betalen bedrag aan belasting.

De belastingrente wordt voor het belastingjaar 2016 berekend over de periode vanaf 1 juli 2017 tot zes weken na de dagtekening van de (voorlopige) aanslag. Belastingrente is niet verschuldigd als een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2016 is ontvangen vóór 1 mei 2017. Belastingrente wordt ook niet verschuldigd als de aangifte 2016 is ontvangen vóór 1 april 2017. Daarbij geldt de aanname dat de (voorlopige) aanslag conform het verzoek respectievelijk de aangifte wordt vastgesteld.

Als er sprake is van een teruggaaf dan wordt in principe geen rente meer vergoed. Dit is alleen anders als de teruggaaf na de ontvangst van een herzieningsverzoek of na de ontvangst van de ingediende aangifte niet wordt vastgesteld binnen acht weken respectievelijk dertien weken. De rente wordt dan vergoed over de periode na deze genoemde acht respectievelijk dertien weken tot het moment van vaststelling van de (voorlopige) aanslag.

De hoogte van de rente sluit in beginsel aan bij de wettelijke rente voor handelstransacties. Echter per 1 april 2014 betekent dit dat de belastingrente is verhoogd, omdat er een minimum rentepercentage van minimaal 8% is geïntroduceerd.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig