NL Vennootschapsbelasting - fiscale verliezen | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Vennootschapsbelasting - Zijn fiscale verliezen verrekenbaar?

NL Vennootschapsbelasting - fiscale verliezen

De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting is beperkt in de tijd. Daarnaast zijn er ook andere maatregelen die verliesverrekening limiteren.

Gerelateerde content

De verliesverrekeningstermijnen in de Nederlandse vennootschapsbelasting is beperkt tot één jaar carry back en negen jaar carry forward.

 

Houdsterverliezen

Verliezen uit jaren waarin een vennootschap als houdster- en/of financieringsmaatschappij kwalificeert, zijn slechts verrekenbaar met winsten van jaren waarin de vennootschap ook als houdster- en/of financieringsmaatschappij kwalificeert.

Er liepen diverse discussies met de Belastingdienst of deze regeling mogelijk in strijd is met het EU-recht. De Hoge Raad heeft echter met een uitgebreide motivering beslist dat deze beperkende maatregel niet in strijd is met de vrijheid van vestiging/EU-recht.

 

Handel in verliesvennootschappen

Nederland kent een antimisbruikmaatregel die zich richt tegen de handel in zogenoemde verliesvennootschappen.


Winsten/verliezen behaald in het jaar waarin een belangrijke aandeelhouderswijziging (30% of meer) plaatsvindt en die betrekking hebben op de periode tot deze aandeelhouderswisseling, kunnen in beginsel niet worden verrekend met winsten/verliezen uit dat jaar die betrekking hebben op de periode na de aandeelhouderswisseling en winsten uit volgende jaren.

Op deze hoofdregel van het verloren gaan van verliesverrekeningsmogelijkheden bestaan een aantal uitzonderingen, ten gevolge waarvan het recht op verliescompensatie toch behouden blijft. Enerzijds hebben deze uitzonderingen betrekking op wijzigingen in het belang. Anderzijds hebben deze uitzonderingen betrekking op de activa, respectievelijk activiteiten, van de vennootschap.

Zo blijven bijvoorbeeld wijzigingen in het belang die voortvloeien uit het erfrecht of huwelijksvermogensrecht, dan wel een interne aandeelhouderswisseling buiten aanmerking. Ook is er een uitzondering voor beursvennootschappen.

Ondanks een wijziging van 30% of meer in het uiteindelijke belang blijft het recht op verliescompensatie toch behouden indien is voldaan aan de zogenoemde non-beleggingstoets, geen inkrimping van activiteiten (tot minder dan 30% van het oudste verliesjaar) heeft plaatsgevonden en er geen voornemen tot inkrimping van activiteiten bestaat.

 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig