NL vennootschapsbelasting - fiscaal aftrekbare kosten | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Vennootschapsbelasting - Welke kosten zijn fiscaal niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar?

NL vennootschapsbelasting - fiscaal aftrekbare kosten

Bij het bepalen van de Nederlandse winst uit onderneming voor de inkomstenbelasting, en de berekening van de belastbare winst in vennootschapsbelasting worden bepaalde gemengde kosten tot en met een bedrag van € 4.500 (2016) niet in aftrek toegelaten.

Gerelateerde content

Deze kosten zijn: voedsel, drank en genotmiddelen, representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen, de desbetreffende reizen en het desbetreffende verblijf. Indien de belastingplichtige daarvoor kiest, kan in plaats van het bedrag van € 4.500 niet in aftrek te nemen, maximaal 73,5% van de bovengenoemde posten in aftrek worden gebracht.

Een aantal kosten is in het geheel niet aftrekbaar, bijvoorbeeld kosten ten aanzien van het voeren van een zekere staat, geldboeten, kosten van misdrijven waarvoor de belastingplichtige strafrechtelijk is vervolgd, steekpenningen indien aannemelijk is dat sprake is van een strafbaar feit, wapens en munitie en kosten van vaartuigen die worden gebruikt voor representatieve doeleinden.

Kosten van optierechten op (eigen) aandelen zijn voor vennootschappen niet in aftrek toegelaten. Voor bepaalde situaties van voor 2007 is voorzien in overgangsrecht.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig