NL Vennootschapsbelasting - vaste inrichtingswinst | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Vennootschapsbelasting - Hoe wordt buitenlandse vaste inrichtingswinst behandeld?

NL Vennootschapsbelasting - vaste inrichtingswinst

Vanaf 1 januari 2012 geldt een objectvrijstelling om inkomsten uit buitenlandse vaste inrichtingen vrij te stellen.

Gerelateerde content

Tot 1 januari 2012 behoorde het resultaat van buitenlandse vaste inrichtingen van in Nederland gevestigde vennootschappen tot de wereldwinst van laatstgenoemde vennootschappen en werd (doorgaans volgens de vrijstellingsmethode) voor deze winst een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend.

Vanaf 1 januari 2012 is deze systematiek gewijzigd en geldt voor (actieve) buitenlandse ondernemingswinsten in beginsel een objectvrijstelling. De objectvrijstelling stelt de resultaten van buitenlandse vaste inrichtingen van in Nederland gevestigde vennootschappen vrij. Hierdoor worden deze resultaten niet tot de wereldwinst gerekend en is het verlenen van een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting niet langer aan de orde. Gevolg is echter dat ook verliezen geleden door de vaste inrichting in beginsel niet in aanmerking worden genomen. Er bestaat echter onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor stakingverliezen.


 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig