NL Vennootschapsbelasting - vaste inrichtingswinst | KPMG | BE

Nederland: Vennootschapsbelasting - Hoe wordt buitenlandse vaste inrichtingswinst behandeld?

NL Vennootschapsbelasting - vaste inrichtingswinst

Vanaf 1 januari 2012 geldt een objectvrijstelling om inkomsten uit buitenlandse vaste inrichtingen vrij te stellen.

1000

Gerelateerde content

Tot 1 januari 2012 behoorde het resultaat van buitenlandse vaste inrichtingen van in Nederland gevestigde vennootschappen tot de wereldwinst van laatstgenoemde vennootschappen en werd (doorgaans volgens de vrijstellingsmethode) voor deze winst een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend.

Vanaf 1 januari 2012 is deze systematiek gewijzigd en geldt voor (actieve) buitenlandse ondernemingswinsten in beginsel een objectvrijstelling. De objectvrijstelling stelt de resultaten van buitenlandse vaste inrichtingen van in Nederland gevestigde vennootschappen vrij. Hierdoor worden deze resultaten niet tot de wereldwinst gerekend en is het verlenen van een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting niet langer aan de orde. Gevolg is echter dat ook verliezen geleden door de vaste inrichting in beginsel niet in aanmerking worden genomen. Er bestaat echter onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor stakingverliezen.


 

© 2017 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig