Nederland: Vennootschapsbelasting - Welke belastingtarieven zijn van toepassing in de vennootschapsbelasting?

NL Vennootschapsbelasting - belastingtarieven

Ook voor de berekening van de vennootschapsbelasting geldt er een schijvenstelsel, en gelden de volgende tarieven:

Gerelateerde content

  • Voor een belastbaar bedrag van € 0 tot € 200.000 een tarief van 20% belasting; en 
  • Voor een belastbaar bedrag vanaf € 200.000 een tarief van 25% belasting.


Naast het bovenstaande schijvenstelsel bestaat er een apart regime voor winsten behaald aan de hand van activiteiten die zien op innovatie: de innovatiebox, waarbij de opbrengsten van een door de belastingplichtige zelf voortgebracht immaterieel activum tegen effectief 5% zal worden belast (keuze van belastingplichtige).

© 2017 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.

 
Lees meer