NL Vennootschapsbelasting - andere fiscale stimuli | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Vennootschapsbelasting - Welke andere fiscale stimuli kan de vennootschap inroepen?

NL Vennootschapsbelasting - andere fiscale stimuli

De Nederlandse belastingwetgeving kent een aantal fiscale stimuleringsregelingen:

Gerelateerde content

Voor belaste vennootschappen zijn dat:

  • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: Indien ondernemers in een kalenderjaar investeren in kwalificerende bedrijfsmiddelen mogen zij een investeringsaftrek in aanmerking nemen van 28% van het investeringsbedrag met een maximum van € 15.687. Bij een investering van meer dan € 103.748 wordt de investeringsaftrek verminderd met 7,56% van hetgeen de € 103.748 te boven gaat. Als gevolg hiervan kan bij een investing van meer dan € 311.242 geen investingsaftrek in aftrek genomen worden;
  • energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek: extra aftrek naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor specifieke investeringen in energiezuinige en minder milieu-belastende investeringen; 
  • willekeurige afschrijving: de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die kwalificeren voor de milieuinvesteringsaftrek en andere, bij ministeriële regeling, aangewezen bedrijfsmiddelen kunnen door de belastingplichtige willekeurig worden afgeschreven. 
  • herinvesteringsreserve: Indien bij vervreemding van een bedrijfsmiddel de opbrengst de boekwaarde van het bedrijfsmiddel overtreft, kan bij het bepalen van de in het kalenderjaar genoten winst het verschil buiten de heffing blijven en gereserveerd worden. Bij een herinvestering in een ander bedrijfsmiddel wordt vervolgens (een deel van) het gereserveerde bedrag in mindering gebracht van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die in het jaar van vervreemding of in de daarop volgende drie jaren worden aangeschaft of voortgebracht. Voor het laten bestaan van de reservering dient een voornemen tot herinvestering van de opbrengst te bestaan. Tevens zijn er enkele regels voor het gebruik van een herinvesteringreserve bij bedrijfsmiddelen die in meer dan 10 jaar worden afgeschreven en regels om de handel in herinvesteringslichamen te voorkomen.

 

 

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig