Nederland: Naamloze Vennootschap - oprichting | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Naamloze Vennootschap - oprichting

Nederland: Naamloze Vennootschap - oprichting

De naamloze vennootschap (" N.V.") wordt door één of meer (rechts)personen opgericht bij notariële akte.

Gerelateerde content

Er bestaat aldus geen minimum aantal (rechts)personen dat nodig is om de N.V. op te richten. De oprichtingsakte dient onder andere de statuten van de vennootschap te bevatten. Tevens wordt het bestuur en eventueel de RvC benoemd. De oprichtingsakte dient vervolgens getekend te worden door elke oprichter en door ieder die blijkens de oprichtingsakte aandelen neemt in de vennootschap. Voor de N.V. bestaat er in tegenstelling tot de B.V. een minimaalkapitaalseis van EUR 45.000. Het kapitaal moet voor de oprichting worden gestort. De N.V. moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hier dient tevens een authentiek afschrift van de oprichtingsakte gedeponeerd te worden. In geval van storting op de aandelen anders dan in geld is ten behoeve van waarderingsdoeleinden in beginsel voor de N.V. (in tegenstelling tot de B.V.) een accountantsverklaring vereist.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig