NL: Naamloze Vennootschap - kapitaal en statuten | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Naamloze Vennootschap - kapitaal en statuten

NL: Naamloze Vennootschap - kapitaal en statuten

Het kapitaal van de N.V. is in aandelen verdeeld waarbij de statuten het nominale bedrag van de aandelen vermelden. De statuten van de N.V. bevatten de naam, de zetel en het doel van de vennootschap

Gerelateerde content

Kapitaal 

Het kapitaal van de N.V. is in aandelen verdeeld waarbij de statuten het nominale bedrag van de aandelen vermelden. Tevens is het mogelijk om bij statuten aandelen van een aparte soort uit te geven. In tegenstelling tot de B.V. is het voor de N.V. niet mogelijk om stemrechtloze en winstrechtloze aandelen uit te geven. De statuten bepalen of de aandelen van de N.V. op naam of aan toonder luiden. Aandelen aan toonder kunnen zonder notariële akte worden overgedragen. Levering van aandelen op naam dienen te geschieden bij notariële akte. Dit is anders bij beursvennootschappen. 

Met betrekking tot de overdracht van aandelen in de N.V. zijn deze in tegenstelling tot de B.V. vrij overdraagbaar. De statuten kunnen echter wel een beperking opleggen aan de overdraagbaarheid van de aandelen op naam. Deze beperkingen dient echter wel binnen de bij de wet bepaalde grenzen te blijven. Daarnaast heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen in beginsel een voorkeursrecht.

De houders van de aandelen in de N.V. zijn in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor handelingen die in naam van de vennootschap worden verricht. Zij zijn dan ook niet gehouden om bij te dragen in de verliezen voor zover deze het te storten bedrag op de aandelen overschrijdt. 

Statuten 

De statuten van de N.V. bevatten de naam, de zetel en het doel van de vennootschap. Tevens regelen zij zaken zoals het nominale bedrag van de (verschillende soorten) aandelen, de wijze van benoeming en ontslag van bestuurder en commissarissen, de bevoegdheden van diverse organen inclusief de manier waarop deze vergaderen en de regels voor overdracht van aandelen. De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) kan besluiten tot wijziging van de statuten. De wijzigingen moeten worden opgenomen in een notariële akte. Deze akte dient vervolgens wederom gedeponeerd te worden bij de Kamer van Koophandel.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil cooperative company with limited liability, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig