NL - Naamloze Vennootschap - bestuur | KPMG | BE

Nederland - Naamloze Vennootschap - bestuur

NL - Naamloze Vennootschap - bestuur

Het bestuur van de N.V. is belast met het besturen van de vennootschap behoudens beperkingen hierop neergelegd in de statuten.

1000

Gerelateerde content

De bevoegdheden zijn echter niet expliciet in de wet vastgesteld, maar kunnen tot op zekere hoogte ingevuld worden door de statuten. Tevens is elk bestuurslid in beginsel afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen. De statuten kunnen ook deze bevoegdheid beperken en bepalen dat deze bevoegdheid toekomt aan een of meer bestuurders gezamenlijk handelend.

De benoeming van het bestuur van de N.V. geschiedt voor de eerste maal bij de akte van oprichting. Later gebeurt de benoeming door de AvA. Iedere bestuurder kan ook ten allen tijde geschorst en ontslagen worden door de AvA.

© 2017 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig