NL: Mogen kosten en opbrengsten gecompenseerd worden? | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Mogen kosten en opbrengsten gecompenseerd worden?

NL: Mogen kosten en opbrengsten gecompenseerd worden?

Activa en passiva respectievelijk baten en lasten mogen niet tegen elkaar wegvallen indien deze op grond van de wet in afzonderlijke posten moeten worden opgenomen.

Gerelateerde content

Uitzonderingen

  • gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden afgetrokken van actiefposten waarop ze betrekking hebben; 
  • voor salderen van vorderingen en schulden is vereist dat de bevoegdheid tot verrekenen bestaat (er moet voldaan worden aan voorwaarden van de wet of dit moet contractueel zijn overeengekomen); 
  • kortingen worden gesaldeerd onder de netto-omzet opgenomen.

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig