NL: Jaarrekening - Algemeen | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Jaarrekening - Algemeen

NL: Jaarrekening - Algemeen

De N.V. en de B.V. zijn verplicht om jaarlijks een jaarrekening en een bestuursverslag op te maken en deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Gerelateerde content

De jaarrekening bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt.

Het bestuursverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen.

Daarnaast worden in het bestuursverslag onder andere mededelingen gedaan inzake:

  • de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen. Daarnaast bevat het verslag een evenwichtige en volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten. Indien noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden;
  • de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd;
  • de verwachte gang van zaken in de toekomst, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de investeringen, de financiering en de personeelsbezetting en aan de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en van de rentabiliteit afhankelijk is;
  • de wijze waarop bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden, de verwachtingen hebben beïnvloed;
  • de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;
  • de toepassing van een eventuele gedragscode die op de vennootscahp van toepassing is;
  • de doelstelling en het beleid inzake de afdekkiing van risico's verbonden aan alle belangrijke soorten voorgenomen transacties met betrekking tot financiële instrumenten. Tevens wordt aandacht besteed aan de door de rechtspersoon gelopen prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico's. Daarnaast wordt aandaacht besteed aan het beleid inzake de afdekking van risico's verbonden aan alle belangrijke soorten voorgenolmen transacties;
  • de bezoldiging van bestuurders en commissarissen van bepaalde N.V.'s en de wijze waarop beleid dat hierop toeziet in het verslagjaar in de praktijk is gebracht; en
  • de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig