NL Inkomstenbelasting - inkomsten | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: inkomstenbelasting - Welke inkomsten zijn belast?

NL Inkomstenbelasting - inkomsten

De Wet IB 2001 kent drie belastbare inkomens (boxenstelsel), die elk een eigen heffingsregime hebben.

Gerelateerde content

In het boxenstelsel wordt per box het belastbare inkomen bepaald volgens de regels voor het genieten van inkomen die voor die box gelden. In het boxenstelsel kunnen de navolgende boxen worden onderscheiden:

Box 1 – belastbaar inkomen uit werk en woning;
Box 2 – belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
Box 3 – belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

Het Box 1 inkomen bestaat onder andere uit:

  • belastbare winst uit onderneming; 
  • belastbare loon; 
  • belastbare resultaat uit overige werkzaamheden; 
  • belastbare periodieke uitkeringen; 
  • belastbare inkomsten uit eigen woning; 
  • (negatieve) uitgaven voor inkomensvoorzieningen; 
  • (negatieve) persoongebonden aftrekposten; 
  • aftrek geen of geringe woningschuld.


Aan de hand van deze drie Box-inkomens wordt de verschuldigde belasting berekend. De totaal over Box 1, 2 en 3 berekende belasting wordt verminderd met heffingskortingen. Er is zeer beperkte verliesverrekening mogelijk tussen de verschillende boxen (gesloten boxensysteem).

Gehuwden zijn op grond van de wet altijd elkaars fiscale partners. Daarnaast omvat het fiscaal partner-begrip ook samenwonenden die staan ingeschreven op hetzelfde adres, indien zij aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoen: een notarieel samenlevingscontract, een gezamenlijk kind, aangemeld als partners voor een pensioenregeling, een gezamenlijke eigen woning, een kind van een van beiden op hetzelfde adres ingeschreven, in het voorgaande kalenderjaar reeds fiscaal partner.

Fiscale partners (en gehuwden) mogen zelf beslissen aan wie welke aftrekpost of bijtelling wordt toegerekend met betrekking tot niet-persoonlijke inkomensbestanddelen.


 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig