NL Inkomstenbelasting - interesten | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: inkomstenbelasting - In welke mate is interest fiscaal aftrekbaar?

NL Inkomstenbelasting - interesten

Hoofdregel is dat interest kosten in beginsel aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting, indien deze kosten zijn gemaakt ten behoeve van een onderneming, resultaat overige werkzaamheden (beiden box 1), dan wel inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2). Er zijn echter regels die de aftrekbaarheid van interest beperken of zelfs geheel uitsluiten. Daarnaast is hieronder de specieke situatie van afwaardering van een "onzakelijke lening" opgenomen.

Gerelateerde content

Leningen die functioneren als eigen vermogen

Interest over en waardemutaties van een geldlening die onder zodanige voorwaarden is aangegaan dat deze feitelijk functioneert als eigen vermogen, is niet aftrekbaar. Hierbij kan worden gedacht aan deelnemerschapsleningen, bodemlozeputleningen en schijnleningen.

 

Onzakelijke lening, geen afwaarderingsverlies

Uit jurisprudentie volgt dat een afwaardering van een zogenaamde "onzakelijke lening", behoudens bijzondere omstandigheden, fiscaal niet aftrekbaar is (bijvoorbeeld ter beschikking stelling in box 1). Van een onzakelijk lening is sprake indien een onafhankelijke derde onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden het debiteurenrisico niet zou aanvaarden (geen aflossingsschema, geen zekerheden kunnen een indicatie zijn). De rente inkomsten en de rente kosten op dergelijke onzakelijke leningen blijven echter wel belast cq. aftrekbaar aangezien de lening vanuit fiscale optiek een lening blijft..

Indien de schuldeiser een natuurlijk persoon is met een aanmerkelijk belang in de schuldenaar, verhoogt het niet-aftrekbaar afwaarderingsverlies op een onzakelijke lening de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang.
 

Ga terug naar de overzichtspagina

  • Belgium-Holland Brochure

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig