NL Gangbare waarderingsregels - Vorderingen | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Gangbare waarderingsregels - Vorderingen

NL Gangbare waarderingsregels - Vorderingen

Vorderingen dienen te worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (eerste waardering: reële waarde). Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Gerelateerde content

Voorzieningen voor oninbaarheid worden getroffen zo er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de inning van de openstaande vordering.


Het is toegestaan om rekening te houden met een op korte termijn te voorziene buitengewone waardevermindering van vlottende activa zoals vorderingen, doch dit heeft niet de voorkeur.


Derivaten worden, afhankelijk van de aard en doel (bijvoorbeeld hedging) opgenomen tegen:

  • reële waarde; 
  • kostprijs of lagere marktwaarde; 
  • kostprijs (bij toepassing van kostprijs hedge accounting).
     

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig