NL Gangbare waarderingsregels - Oprichtingskosten | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Gangbare waarderingsregels - Oprichtingskosten

NL Gangbare waarderingsregels - Oprichtingskosten

Het activeren van oprichtingskosten wordt geacht niet meer in overeenstemming te zijn met de opvattingen in het maatschappelijk verkeer, hoewel nog wel toegestaan volgens de Nederlandse wetgeving. Kosten van uitgifte van aandelen worden, indien niet geactiveerd, direct ten laste van de reserves gebracht.

Gerelateerde content

In tegenstelling tot de Belgische waarderingsregels vallen in Nederland herstructureringskosten en kosten van uitgifte van leningen niet onder oprichtingskosten. Kosten van uitgifte van leningen worden begrepen in de eerste waardering van de leningen, en worden zodoende ten laste van het resultaat gebracht gedurende de looptijd van de leningen.

Oprichtingskosten vallen onder de immateriële vaste activa, zie aldaar.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig