NL Gangbare waarderingsregels - Geldbeleggingen | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Gangbare waarderingsregels - Geldbeleggingen en liquide middelen

NL Gangbare waarderingsregels - Geldbeleggingen

Tegoeden bij financiële instellingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Gerelateerde content

Effecten worden afzonderlijk in de balans opgenomen onder de vlottende activa (niet onder liquide middelen), dan wel als onderdeel van de financiële vaste activa indien de intentie bestaat om de effecten langdurig binnen de onderneming te houden.


Waardering van effecten vindt plaats tegen:

  • verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde; 
  • actuele waarde (wijzigingen leiden in de meeste gevallen tot een herwaarderingsreserve, dan wel tot een bate of last in de winst- en verliesrekening);
  • geamortiseerde kostprijs.

Het is toegestaan om rekening te houden met een op korte termijn te voorziene buitengewone waardevermindering van vlottende activa zoals vorderingen, doch dit heeft niet de voorkeur.
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig