NL Financiële vaste activa | KPMG | BE

Nederland: Gangbare waarderingsregels - Financiële vaste activa

NL Financiële vaste activa

Deze activa worden gewaardeerd op basis van een aantal factoren:

1000

Gerelateerde content

  • één van de varianten van de vermogensmutatiemethode, bijvoorbeeld de nettovermogenswaarde (bij invloed van betekenis); 
  • of verkrijgingsprijs (bij geen invloed van betekenis); 
  • of actuele waarde: vervangingswaarde, bedrijfswaarde of opbrengstwaarde (bij geen invloed van betekenis).

 

Er is een vermoeden van invloed van betekenis wanneer de aandeelhouder meer dan 20% van de stemmen naar eigen inzicht kan uitbrengen.

Bij toepassing van waardering op basis van nettovermogenswaarde worden verliezen van de deelneming, en bij toepassing van actuele waarde negatieve herwaarderingen, in de cijfers van de moeder tot uitdrukking gebracht zodra zij door de moeder worden geconstateerd. Het ontstaan van bijzondere risico’s kan reden zijn voor het vormen van een voorziening op de deelneming.

Herwaardering van aandelen en deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, is toegestaan.
 

© 2017 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig