Nederland: Fiscaliteit - bronbelastingen | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Fiscaliteit - bronbelastingen

Nederland: Fiscaliteit - bronbelastingen

Nederland kent geen bronbelasting op interest, royalty's en andere roerende inkomsten, maar slechts op dividenden.

Gerelateerde content

Het tarief van de Nederlandse dividendbelasting bedraagt 15%. De inhoudingsvrijstelling voor EU-moedervennootschappen wordt, evenals voor Nederlandse moedervennootschappen, verleend bij een bezit van 5% of meer. De vrijstelling geldt ook voor 5% belangen in open commanditaire vennootschappen en fondsen voor gemene rekening. Voor bepaalde belangen van minder dan 5% zijn tegemoetkomingen geregeld. Een vrijgestelde beleggingsinstelling is vrijgesteld van dividendbelasting.

Verder worden buitenlandse pensioenfondsen hetzelfde behandeld als binnenlandse pensioenfondsen met als gevolg dat ook de buitenlandse pensioenfondsen de Nederlandse dividendbelasting geheel kunnen terugvragen. Ondanks deze bepalingen om de dividendbelasting meer in lijn te brengen met het EU-recht, lijkt de dividendbelasting op sommige punten (ook richting niet-EU landen) nog steeds een onderscheid te maken tussen binnenlandse en buitenlandse aandeelhouders.

In (verdrags)situaties waar het percentage dividendbelasting niet verlaagd wordt naar 0%, kan bijvoorbeeld door gebruikmaking van een coöperatie de heffing van dividendbelasting op (toekomstige) dividenden voorkomen worden. Coöperaties vallen in beginsel buiten de sfeer van de dividendbelasting. Vanaf 1 januari 2016 is de anti-misbruik wetgeving inzake dividendbelasting en coöperaties verder aangescherpt en vallen coöperaties onder de reikwijdte van de dividendbelasting indien er sprake is van een situatie die door de wetgever als een misbruiksituatie wordt aangeduid (hoofddoel of een van de hoofddoelen is ontgaan van (dividend)belasting), en er sprake is van een kunstmatige constructie, waarbij dit laatste met name ziet op de afwezigheid van voldoende substance in de coöperatie.

Opgemerkt wordt dat door de gewijzigde wetgeving, eerder afgesloten rulings om bovenstaande met de Belastingdienst af te stemmen, niet langer geldig zijn. Met de Belastingdienst kunnen op dit punt nieuwe rulings worden afgesloten, waarbij aan de nieuwe regels dient te worden voldaan.

Vorderingen van buitenlandse aanmerkelijk belanghouders op hun vennootschap in Nederland vallen vanaf 1 januari 2001 onder Box 1 als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. Op grond van het oude belastingverdrag met België had Nederland een beperkt heffingsrecht over de rente-inkomsten uit deze vordering (tarief maximaal 10%). Onder het huidige verdrag mag Nederland in de situatie van geëmigreerde aanmerkelijk belanghouders bijheffen tot maximaal 52% indien en voor zover bij emigratie uit Nederland een zogenoemde conserverende aanslag is opgelegd. Nederland moet daarbij wel rekening houden met de in België geheven belasting.

Vanaf 1 januari 2015 gelden de regels voor de belastingrente ook voor de dividendbelasting. Dit betekent dat op naheffingsaanslagen dividendbelasting belastingrente zal worden berekend en dat op teruggaafbeschikkingen dividendbelasting rente kan worden vergoed.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig