NL: Besloten Vennootschap - raad van commissarissen | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Besloten Vennootschap - raad van commissarissen

NL: Besloten Vennootschap - raad van commissarissen

Bij de statuten kan bepaald worden dat er een raad van commissarissen ("RvC") dient te worden aangesteld.Deze raad bestaat uit één of meerdere natuurlijke personen die in beginsel worden benoemd door de AvA.

Gerelateerde content

Het instellen van een RvC is verplicht voor grote vennootschappen in het geval dat:

  • het geplaatst kapitaal inclusief reserves groter is dan EUR 16 miljoen; 
  • er krachtens een wettelijke verplichting een ondernemingsraad ingesteld is;
  • en meer dan 100 werknemers bij de vennootschap of haar afhankelijke maatschappijen werken. 

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de B.V. Daarbij heeft de RvC een raadgevende stem richting het bestuur. Het bestuur is verplicht om de RvC te voorzien van de noodzakelijke gegevens om haar taak uit te voeren. Daarnaast dient het bestuur de RvC ten minste eenmaal per jaar op de hoogte te stellen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig