Nederland: Besloten Vennootschap - oprichting | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Besloten Vennootschap - oprichting

Nederland: Besloten Vennootschap - oprichting

De besloten vennootschap ("B.V.") wordt bij notariële akte opgericht door één of meer (rechts)personen. Er bestaat aldus geen minimum aantal (rechts)personen dat nodig is om de B.V. op te richten. De oprichtingsakte dient onder andere de statuten van de B.V. te bevatten.

Gerelateerde content

Tevens worden de leden van het bestuur en eventueel van de raad van commissarissen (RvC) benoemd. Vervolgens wordt de akte getekend door elke oprichter en door ieder die blijkens de oprichtingsakte aandelen neemt in de vennootschap. Er bestaan met betrekking tot de B.V. geen nadere eisen inzake het minimale oprichtingskapitaal, anders dan dat er ten minste een aandeel van minimaal EUR 0,01 moet worden uitgegeven. De B.V. moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hier dient tevens een authentiek afschrift van de oprichtingsakte gedeponeerd te worden. 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig